- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2012

Monológ Šimona Petra

(Poézia v priestore)

Básnik Robert Hakala sa veľmi neobzerá po módnych vzoroch, píše svojsky, prirodzene. Dokáže plodne zužitkovať aj zdanlivo všednú či nezaujímavú tému, zachytiť nevšednosť každodennosti. Na druhej strane vážne otázky a témy spracováva bez zbytočnej sentimentality alebo znesväcovania, využívajúc jazykové prostriedky dnešnej doby.
V časti svojej tvorby sa nekonvenčným a osobitým spôsobom vyrovnáva so stále aktuálnym kresťanským posolstvom. Usiluje sa pritom spojiť trvalé s dočasným, všeobecné s konkrétnym, všeľudské s osobným...
Biblické postavy, udalosti a motívy sa v týchto veršoch stávajú súčasťou života súčasníka, akoby čas nehral úlohu, sú spájané a konfrontované s postojmi človeka žijúceho tu a teraz. Je prirodzené, že forma i obraznosť sú prispôsobené tematike - verše nadobúdajú monologický a epištolárny charakter.

Prečítajte si aj rozhovor s Robertom Hakalom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.