- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. februára 2012

Zhoda poznania a bytia

Pravdu môžeme spoznávať, nie však vlastniť. Môžeme ju hľadať, nachádzať, ignorovať, odmietať, ohlasovať; môžeme proti nej bojovať, slúžiť jej alebo s ňou spolupracovať, ale nemôžeme ju ovládnuť. Pravda je väčšia ako my, korení v Bohu.
Niektorí vravia, že pravdy niet, sú len názory. Mýlia sa alebo klamú! K pravde však nedospejeme hlasovaním ani dohodou. Pravdu si nevymýšľame, ona jednoducho je.

Krátky slovník slovenského jazyka (Bratislava, Vydavateľstvo SAV Veda 1997) vykladá slovo pravda takto: „1. súhlas výroku, názoru so skutočnosťou, zhoda poznania a bytia; 2. správne zmýšľanie, správny názor; 3. skutočnosť.“ Pekné! Kiežby vždy a všade (u každého) došlo k zhode poznania a bytia, kiežby sme žili v súhlase a v súlade so skutočnosťou. Pravdu potrebujeme, aj keď niekedy bolí.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.