- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. apríla 2012

Pravé umenie

Aký je rozdiel medzi spisovateľom (výtvarníkom, hudobníkom...) a umelcom?
Je totiž zrejmé, že človek, ktorý sa zaoberá, prípadne aj živí napríklad písaním, maľovaním či skladaním hudby ešte nemusí byť umelcom.

Pseudoumelec tvorí pre okolie – potrebuje publicitu, uznanie, úspech; jeho dielo je do značnej miery ovplyvnené pózou a špekuláciou, chce totiž zaujať, upútať pozornosť, zarobiť. Naproti tomu umelec tvorí hlavne z vnútornej potreby – aby naplnil svoj údel; uznanie ho poteší, ale nedeterminuje, je umelcom vždy a všade: v spoločnosti, v súkromí i vtedy, keď je sám.

Pravé umenie vychádza z ušľachtilosti ducha. Skutočný umelec sa nemusí a nepotrebuje pretvarovať ani nikam stádovito zaraďovať, umenie je jeho poslaním, jeho spôsobom života.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

1 komentár:

  1. Myslím, že tá hranica medzi umelcom a pseudo-umelcom nie je tak ostro výrazná. Tak ako ľudské povahy majú mnoho odtieňov, tak aj konanie umelcov môže oscilovať medzi tými dvomi krajnosťami.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.