- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. apríla 2012

Kniha života

Zrkadlo týždňa - 17/2012

Blíži sa obdobie roka, ktoré mám najradšej. Volám ho čas vlčích makov. Je to obdobie medzi jarou a letom - teplé, nie horúce; príjemné na pohľad, na dotyk, na počutie, na nádych, na ochutnanie...

Z minulosti cez prítomnosť prechádzame do budúcnosti. Naša hmotná existencia je zasadená v časopriestore, vo svete, kde život rovná sa pohyb. Čo sa nehýbe, je mŕtve, čo sa nevyvíja, zakrpatieva. Niečo nás pobáda hýbať sa. My by sme sa mali usilovať o to, aby ten pohyb mal zmysel a dobrý cieľ, aby to bol rast.

V týchto súvislostiach, tak uvažujem, je uplynulý týždeň len jedným z mnohých časových úsekov na ceste ľudstva k bodu Omega. Pravda, v živote jednotlivca mohlo ísť o výnimočné, zlomové dni. Život je kniha s množstvom príbehov - sme jej postavami a zároveň spoluautormi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.