- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. mája 2012

Redakčný vestník - máj 2012

PriestorNet ako internetový priestor závislý od etiky je otvorený všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým ľuďom súcim na slovo. Jeho autorom záleží na čitateľoch i na spätnej väzbe.
Ak chcete pomôcť skvalitniť túto stránku, vyjadrite svoj názor, pripomienky či podnety prostredníctvom  dotazníka: DOTAZNÍK.
::
Ešte jedna informácia: PriestorNet sa zapojil do projektu Booster, zameraného na zvýšenie návštevnosti. Viac informácii o projekte nájdete na stránke Rozhľadňa.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.