1. mája 2012

Redakčný vestník - máj 2012

PriestorNet ako internetový priestor závislý od etiky je otvorený všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým ľuďom súcim na slovo. Jeho autorom záleží na čitateľoch i na spätnej väzbe.
Ak chcete pomôcť skvalitniť túto stránku, vyjadrite svoj názor, pripomienky či podnety prostredníctvom  dotazníka: DOTAZNÍK.
::
Ešte jedna informácia: PriestorNet sa zapojil do projektu Booster, zameraného na zvýšenie návštevnosti. Viac informácii o projekte nájdete na stránke Rozhľadňa.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.

2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.

3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora.

4. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.