- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. apríla 2012

Vystúpme z kruhu

Prebuďme sa! Precitnime z mátožného sna o hmotnom blahobyte ako záruke šťastia. Vystúpme z bludného kruhu závislostí všetkého druhu, z bludiska bezmyšlienkovitého prijímania módnych vzorov, modiel a náuk.
Prečítajme si niečo z dobrej poézie. Napríklad z tvorby Vojtecha Kondróta (1940 – 2003). Písal väčšinou krátke a hutné básne – a asi najkratšou z nich je báseň nazvaná Pieseň I (zo zbierky Rovina stola); má iba dva verše:

          Stáť ako štíty –
          žiť bez záštity 

Jedna z podôb dobrej poézie – básnická skratka, obrazné spojenie vzdialených, no predsa súvisiacich vecí...
Poézia je pohľad na svet z inej strany, iným spôsobom, inými očami.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.