- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. júna 2012

Na krídlach poézie

Premýšľam o poézii: jej územie je členité a rozľahlé, hraničí s hudbou, mýtom, modlitbou, filozofiou… Odráža sa v nej rozum i cit, duchovnosť i telesnosť, uvoľnenosť i zmysel pre poriadok. Inak povedané, poézia je ako strom – má mnoho rozmanitých častí, od koreňov až po ratolesti, a všetky majú svoj osobitný význam pre rast, množstvo a kvalitu plodov.

Na krídlach poézie môžeme kedykoľvek zaletieť do zvláštnej a zároveň krásnej krajiny imaginácie. Poézia nás uvoľňuje, oslobodzuje od obyčajnosti. Poézia je sloboda, nie však anarchia. Umelec by mal byť nositeľom vízie obohacujúcej svet. Dielo, ktoré vytvoril, je jeho erbom, jeho vizitkou.

Úryvok zo zbierky úvah na každý týždeň v roku Stopy v priestore.

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.