- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. októbra 2012

Človek a umenie


Ako kresťania vychádzame z presvedčenia, že najvyššími hodnotami ľudského života sú láska a poznanie, a to aj v oblasti umenia. Cez túto prizmu a požiadavku treba naň nazerať, to je kľúč na rozlišovanie hodnôt a pahodnôt. Pozdvihuje to či ono dielo človeka k láske a poznaniu? Alebo sa v ňom tieto kvality obchádzajú či dokonca znevažujú?
Umelec by mal byť nositeľom vízie obohacujúcej svet. Diela, ktoré vytvára, sú jeho znakmi. Je prirodzené, že medzi postojmi umelcov a väčšinovou mienkou je určité napätie, ale toto napätie by malo pochádzať práve a len z toho, že umenie predbieha dobu a pomáha človeku rásť.
::
Úryvok zo zbierky zamyslení Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.