- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. októbra 2012

Ľudstvo na cestách zeme

Diskusné fórum: Vlado Gregor a Ján Maršálek


Vlado Gregor: Existuje nejaká spoločná cesta?

Neustále prepukajú nejaké spory o tom, či v rámci sveta a ľudstva existuje evolúcia, či sa vyvíja vesmír, život, ľudstvo, história, filozofia a podobne. Podľa všetkého áno, ale v čom spočíva princíp tohto vývoja a podľa všetkého napodiv aj rozvoja k lepšiemu a zložitejšiemu? Mám pocit, že princíp evolúcie spočíva v tom, že Boh naozaj pomáha tým svojim úbožiakom, ale až vtedy, keď skutočne nevedia kam z konopí, keď sa zamotajú tak, že je pre nich nepredstaviteľné vlastnými silami sa z toho vymotať.

Problém je v tom, ako môže Boh pomáhať niekomu, aby tým neublížil alebo neukrivdil druhému a aby nenarušil symbiózu, ktorá ako tak v prírode funguje. Pretože nielen my sme Božie tvory, ale aj zvieratá a rastliny, pripomeňme si len novozákonné texty o vrabcoch a ľaliách. A povedzme si priamo, že my, koruna tvorstva, od iných tvorov dokonale závisíme, a od rastlín ešte viac ako od zvierat. Geniálne tieto súvislosti vytušil už svätý František.
Popri tejto zložitosti a priam fantastickému prepletencu vzťahov a zoči-voči možným katastrofám sa niekedy úprimne čudujem, nakoľko sú niektorí ľudia jednoznační a nezmieriteľní. Je to asi tým, a je to tiež podmienkou vývoja, že ľudia sa radi hádajú a skupinkujú. Škoda len, že často kvôli tomu vedome zatvárajú oči pred reálnymi problémami.
Isteže aj mne je zle z potratov, drzej ľudskej agresivity, vyžadovaniu obetí od trpiacej a obmedzovanej ľudskej väčšiny na úkor najrôznejších, nie dúhových, ale kakofonických skupiniek, ale čo s tým? Potraty a antikoncepcia sú aj pre mňa zlé a odporné, ale môžem prehlásiť, že ja osobne dokážem nakŕmiť všetky tie milióny narodených podľa prísnych predpisov? A môžem miestoprísažne potvrdiť, že následne zabránim tomu, aby sa v premnožených regiónoch ľudia navzájom nezabíjali?
Už ktorýsi antický filozof povedal, že "vojna je matkou všetkých vecí" a uvedomme si, že taký Napoleon by nemohol robiť svoje výboje, keby Francúzsko nemalo vtedy najvyššiu pôrodnosť v Európe.. Je možné, že takáto "prirodzená" eliminácia je pre rozvoj a fungovanie ľudstva najzdravšia, ale uvedomujeme si aj to, že najväčšia agresivita, alkoholizmus, bitky a nevraživosť medzi najbližšími sa popri nevyhnutnej intenzívnejšej solidarite vyskytujú práve v oblastiach s najvyššou pôrodnosťou? A je možné provokovať ľudí k stále väčším rodinám bez ohľadu na možné budúce vojny a konflikty, keď vieme o tom že existuje "obranná" technika, ktorá dokáže nielen vygumovať celé národy, ale ich aj natrvalo geneticky poznačiť? Nestačí nám, že neustále vedieme vojnu o prežitie ľudstva hľadaním možností, ako sa pomocou chémie a génových manipulácií  nasýtiť bez podstatných následkov na zdravie? Aj tak sa v tomto boji o prežitie stáva stále väčšia časť ľudstva stále stresovanejšou a stále neplodnejšou. Pri určitom kvante problémov ľudia jednoducho strácajú náladu aj na produkciu tých najpríjemnejších zážitkov... Takže možné je, že problém sa vyrieši sám, a tí najmúdrejší sa ešte nejaký čas budú klonovať, kým celkom nezdegenerujú.
Nepochybujem, že takýto nedôstojný koniec nebude to vznešené ľudstvo pod Božím vedením očakávať, ale myslím si, že v každom prípade sa musí snažiť žiť v realite. Boh nám venoval rozum na to, aby sme ho používali a brali ohľad jeden na druhého. Aj keď je to najťažšie na svete a spoločné záujmy a spoločná cesta tých najrôznejších a občas bizarných skupiniek sa nám stráca v nedohľadne.

::

Ján Maršálek: Ad – Existuje nejaká spoločná cesta?

V prvom rade chcem uviesť, že si filozofickú, resp. publicistickú činnosť Vlada Gregora vážim a pokladám ju za podnetnú a inšpiratívnu. Napokon, pravidelnému čitateľovi PriestorNetu je to zrejmé. Vlado Gregor na jednej strane otvára témy, o ktorých väčšina z rôznych dôvodov mlčí, na strane druhej svojím vedomým „antiakademizmom“ narúša strnulosť oficiálneho (nielen) filozofického diskurzu. Jeho úvahy dávajú do pohybu stojaté vody našich predstáv a postojov.
Považujem však za potrebné vyjadriť sa k niektorým formuláciám, ktoré som našiel v jeho novej úvahe (publikovanej vyššie), týkajúcej sa najmä otázky pôrodnosti a údajne hroziacej preľudnenosti.
Vlado Gregor okrem iného píše, že považuje potraty a antikoncepciu za zlé a odporné, no vzápätí svoj postoj relativizuje sugestívne ladeným otázkami, či je (zástanca takého názoru) schopný nasýtiť „všetky tie milióny narodených“ a či dokáže zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v preľudnených regiónoch.
Chápem, ide tu o emotívne a zveličené vyjadrenie, o istý autorský zámer, ale napriek tomu si myslím, že nie je vhodné takto veci spájať. Nikto na svete, ani ten najvplyvnejší človek, nemôže garantovať nasýtenosť a bezpečnosť všetkých ľudí. Je preto absurdné takouto požiadavkou čokoľvek podmieňovať. Navyše, skutočným problémom ľudstva nie je preľudnenosť, ale nespravodlivosť. A problém hladu je riešiteľný – stačí zobrať do úvahy fakt ohromného plytvania potravinami v bohatšej časti sveta. Množstvo vyhodeného jedla by údajne stačilo na nasýtenie všetkých hladujúcich.
Áno, Boh nám dal rozum na to, aby sme ho používali. Preto nepodmieňujme plnenie mravných zásad nereálnymi vykonštruovanými požiadavkami.

::
Poznámka: Diskusiu na túto tému považujem za otvorenú. Vítam každý konštruktívny ohlas či príspevok.

::

Vlado Gregor: Sme nepatrní a malí, vládzeme byť dokonalí?

(Vložené 18. 10. 2012)

Smrteľne ma už unavuje stále opakovať, že ľudia sú nedokonalí a raj na zemi nebude, môžu sa vymýšľať tie najstopercentnejšie recepty a systémy. Ak to niekto nechce pochopiť, tak nechápe ani to, čo nám tak rukolapne a výstižne naznačuje Ježiš Kristus. Čiastkové a konkrétne zlepšenia sú možné a chvályhodné a nie neustále bľačanie o jeho a dokonca našej výnimočnosti a nenahraditeľnosti.
"Prečo mi hovoríš dobrý? Dobrý je iba Boh." Plus: "Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto plní vôľu môjho Otca." To nám hovorí náš idol, ktorý nám zakazuje akékoľvek modly, to jest idoly. Veď modlárstvo sa po rusky aj volá idolopoklonstvo.
Podstata existencie vesmíru a aj života je založená na tom, že tu existujú asymetrie, nedokonalosti, nedostatky a improvizácie, ináč by sa nič nemohlo rozvíjať, zdokonaľovať a zlepšovať. Potvrdzuje to moderná veda, ale ľudská logika to už dávno tušila a vyjadrovala zdravým sedliackym štýlom. Boh stvoril svet taký, aký je, pretože chcel, aby vôbec niečo existovalo a ak to nechápeme a chceme to nekvalifikovane a bohorovne ešte viac zlepšiť a zdokonaliť, tak chceme byť stopercentnejší ako stopercentný Boh a upadáme do osídel diabla.
Naopak, ak si uvedomujeme, že môžeme robiť niečo konkrétne a vylepšovať to, čo je možné vylepšiť, plníme tú nie až tak ťažko pochopiteľnú Božiu vôľu.
Práve to je mi dôkazom Božej existencie, že napriek permanentne a zákonite sa vyskytujúcim nedokonalostiam a chybám svet neupadá do chaosu a ničoty. Práve preto nielen verím, ale aj prežívam Božiu zjednocujúcu a milosrdnú existenciu. CREDO IN UNUM DEUM!
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.