- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. novembra 2012

Naša (ne)dokonalosť

Vlado Gregor
(Glosa Vlada Gregora)

Milí moji prísni a ušľachtilí, človek nežije len z veľkých a nedosiahnuteľných cieľov, ale hlavne z drobných radostí a starostí. "Choďte a naučte sa, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu." Pravda nie je len krásna a jasná, pravda býva často trpká a občas aj temná a krvavá. Krista neukrižovali pre krásne reči, ale preto, že hovoril trpkú pravdu.

Radi a s pasiou bičujeme hriech a konzum, rôzne nezdržanlivosti a nedokonalosti. Milí dokonalí a takmer nevinní, ľudské spoločenstvo existuje práve preto, že tu je množstvo nedokonalých, nešikovných, lenivých a neschopných. Keby to tak nebolo, vôbec by sme sa nepotrebovali a neexistovalo by ani odpustenie, ani milosrdenstvo, ba ani láska. Isteže, sú potrební veľkohubí a ambiciózni ľudia, ktorí hýbu svet dopredu a preberajú tých lenivejších a ľahostajnejších z letargie a rezignácie. Ale treba povedať aj to, že takéto šéfovské a vodcovské typy si vyžadujú istý súbor vlastností, ktoré u podriadených vzbudzujú odpor.

U tých vodcov, či už praktických alebo ideologických, sa stretávame s klapkami na očiach i ušiach sprava i zľava. Idú za svojimi cieľmi, úspechmi a manipuláciami druhých, nikto ich nezaujíma, kto nereprodukuje presne ich názory a nechce posluhovať a obdivovať. Je až príšerné sledovať, nakoľko si neuvedomujú svoju slepotu, bezohľadnosť a pýchu a nakoľko nechápu svoju celkom obyčajnú a ordinárnu zlobu a zlomyseľnosť. Na druhej strane, ako som už spomínal, tieto "motivačné" typy, aj keď niekedy vytvárajú priam neznesiteľnú atmosféru, sú zároveň zdrojom zlepšených vzťahov medzi ostatnými a žiarivým príkladom, ako sa to nemá robiť. Bol by som preto zdržanlivý aj v ich osobnej kritike a dokonca aj v poukazovaní na konkrétne nedostatky, pretože nikdy nevieme, či by sme svojimi podrazmi a nenávisťou nezapríčinili ešte horšie a hrošie vedenie – či už v malých podnikoch a či vo veľkých štátoch. Niekedy teda treba mnohé prehltnúť a dúfať, že nám nezabehne.

Život sám osebe je ťažký, svet je nesmierne komplikovaný a neriešiteľné problémy sa vyskytujú nielen v úžasných teóriách a veľkolepých podnikoch, ale aj v obyčajných pracovných a rodinných hádkach a možno aj malichernostiach, ktoré sú však často pre ľudí podstatnejšie ako hádky v parlamentoch, vládach a vedeniach tých najrôznejších cirkví a tých najradikálnejších a najreformnejších skupín.

Trochu pokory, uznania a odpúšťania prajem teda vám i sebe, milí spolubratia a spolusestry!

::
Autorom príspevku je Vlado Gregor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.