- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. novembra 2012

Saikei

(Poézia v priestore)

Saikei je pôvodom východné umenie tvorby miniatúrnych krajiniek. Ide o malé napodobeniny či zmenšeniny prírodných zákutí, aranžované zväčša na (keramických) miskách alebo podnosoch. Na ich stavbu sa využívajú rozmanité prírodné materiály: piesok, štrk, kamene, zemina, drevo, niekedy aj modely budov a iných ľudských výtvorov, ktoré bývajú rozmiestnené v prírodnom prostredí. Súčasťou saikei sú živé rastliny – bonsaje (model krajiny bez živých rastlín sa nazýva bonkei). Osobitne pôsobivé sú skupinky bonsajov, tvoriace akoby lesík. Pri saikei však záleží hlavne na celkovom ráze výtvoru, aby pripomínal skutočnú krajinu.

Tieto krásne miniatúry, založené na precíznosti, jemnosti a zmysle pre detail, ma inšpirovali k tvorbe podobne miniatúrnych básní. Postupne som im dal pevnú formu a začal som ich súhrnne označovať ako saikei. Napohľad môžu pripomínať tradičnú a pomerne známu básnickú formu haiku, ale saikei má o dve slabiky menej (skladá sa z troch päťslabičných veršov) a navyše obsahuje rým (rýmovo spojený je prvý a tretí verš).

Ponúkam ukážku svojich saikei zo zbierky Priečny rez:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.