- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. apríla 2013

Obdivuhodný svet


Zrkadlo Písma – 14/2013

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.
(Ž 118, 22-23)

Stáva sa to – niečo prehliadané, obchádzané, podceňované, odmietané sa časom vyjaví v inom svetle. A my s prekvapením zisťujeme, že sme boli so svojím úsudkom mimo.

Uholný (jazykovo presnejšie: uhlový) kameň je dôležitým prvkom stavby, nedá sa len tak ľahko nahradiť. Má svoje miesto, svoju úlohu, musí mať vhodné parametre... Ako ho mohli prehliadať tí, čo sa považujú za múdrych? Nebude to tým, že múdrosť sveta je v Božích očiach bláznovstvom? A z druhej strany platí: Mnohé z toho, čo tento svet považuje za bláznovstvo, je v pravde múdrosťou.
Vec v našich očiach obdivuhodná – svet je iný, omnoho tajomnejší a krajší, než ako ho opisuje vulgárny materializmus. Pomôžem si opäť citátom z knihy Ježiš Kristus od Petra Seewalda: „Hmota, ako povedal Einstein, nie je nakoniec nič iné len energia. Dnešná kvantová fyzika je ešte konkrétnejšia: Hmota je jedným z prejavov ducha.“

::
Predchádzajúce zamyslenie: Čo je hore.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.