- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. apríla 2013

Zákony


/Rok viery v PriestorNete – pravidelné zamyslenia/
Zrkadlo Písma – 15/2013

Boha treba viac poslúchať ako ľudí.
(Sk 5, 29)

Ľudské zákony sú odrazom doby, politických vplyvov, mocenských zápasov, snáh skupín a jednotlivcov. Niekedy sú pomýlené, ba aj zvrátené. Ľudské zákony sú niekedy neľudské. Aj nacisti, aj komunisti konali zväčša v súlade so zákonmi – ktoré sami schválili. Výsledky ich vládnutia sú všeobecne známe (hoci sú jedinci, ktorí to nechcú uznať, čo ale znova potvrdzuje slabosť ľudského úsudku).

Ako píše Alexander Solženicyn (v knihe Súostrovie Gulag): „Neobmedzená moc v rukách obmedzených ľudí vždy vedie ku krutosti.“ Kresťanstvo oproti tomu ponúka zjavený Boží zákon, ktorého osnova je vyjadrená Desatorom. Stačilo by uznať jeho nemennosť a trvalú platnosť, stačilo by ho dodržiavať... Pravdaže, je to nereálne. Žijeme predsa uprostred zápasu medzi dobrom a zlom.

Foto: Peter Horváth
Ešte raz Solženicyn (jeho dielo je veľkou zásobárňou múdrosti a poznania): „Áno, človek kolíše, zmieta sa po celý život medzi zlom a dobrom, zavše sa pošmykne, spadne, štverá sa hore, kajá sa, znovu sa mu v hlave čosi popletie, ale zatiaľ neprekročil prah zločinu – človek sa môže vrátiť a ešte ostáva v pásme našej nádeje...“ Ale keď raz, možno pod vplyvom diabolskej ideológie, tento prah prekročí, ocitne sa nad priepasťou a už ťažko sa zachráni. Veru, Boha treba viac poslúchať ako ľudí.

::
::
Predchádzajúce zamyslenie: Obdivuhodný svet.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.