- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. apríla 2013

Zjavenie


Zrkadlo Písma – 16/2013

To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.
(Zjv 7, 14-17)

Snímka: Arpád Horváth
Fascinujúci jazyk a prorocký tón Zjavenia! Apoštol Ján, ktorého mal Ježiš osobitne rád, zomrel podľa tradície ako jediný z učeníkov prirodzenou smrťou. Dožil sa vysokého veku, pričom časť svojho života prežil vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Tu mu boli zjavené slová a obrazy, ktoré doteraz vzrušujú mysle a srdcia ľudí.
Zjavenie apoštola Jána uzatvára Písmo a zároveň ho otvára budúcnosti a večnosti. Poézia pravdy, pravda poézie: tí, čo trpeli pre Krista, budú očistení jeho krvou, budú prebývať v blaženosti a „Boh im zotrie z očí každú slzu“.
Človek dneška povie: sú to len fantázie, vidiny, rozprávky... A nedivíme sa, zvykáme si. Ale čo zajtra? A čo za hranicou času?

::
Predchádzajúce zamyslenie: Zákony.
::
PriestorNet prináša niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.