- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. júna 2013

Čas v nás

Zrkadlo Písma – 24/2013

Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb...
(Lk 8, 1–2)

Zdá sa nám to vzdialené? Ale choroby a zlí duchovia nás obchádzajú stále. Podstata sa nemení – napriek tomu je pred nami úloha (právo i povinnosť) zmeniť sa, dať sa pretvoriť, premeniť: z človeka telesného na človeka duchovného.

Rozmýšľam o čase. Plynie rýchlo, alebo pomaly? Ako sa dostať z jeho zovretia? Môže sa zdať, že čas ide proti človeku, ukrajuje z jeho bytia...
Je tu však Ježiš Kristus: ten istý včera, dnes a naveky. Je tu viera, nádej a láska. Evanjelium ako slovo života, ako semeno neustále prinášajúce úrodu. Ježišove slová o tom, že treba odumrieť starému, aby mohlo vzklíčiť nové. Z perspektívy viery čas nerozhoduje. Nezáleží na tom, kedy a koľko, ale čo a ako.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Zo zjavenia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.