- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. júna 2013

Právo a povinnosť

Zrkadlo Písma – 26/2013

Slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva... Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
(Gal 5, 1.13)

Sloboda, ktorú nám vydobyl Kristus, je spojená s právami a povinnosťami v ich symbióze a previazanosti. Každé právo na seba viaže nejakú povinnosť. Na to sa v dnešnej dobe zabúda.

Pravdaže, platí to aj naopak: ku každej povinnosti prislúcha isté právo. Kedysi sme tak boli vychovávaní – za dobré odmena, za zlé trest. Je to osvedčené, logické, prirodzené.
Pripomeňme, ako o ľudskej slobode písal Ladislav Hanus (v rozsiahlej filozofickej eseji Človek a kultúra): „Človek sa stáva slobodným, keď je v ňom vláda ducha, t. j. rozumnej slobody, nad vládou telesnosti. (...) Za svoje slobodné konanie je človek zodpovedný. Skutok sa mu pričíta ako svojej príčine (rozumnej a slobodnej), ako svojmu autorovi, ako svojmu pánovi. A to s plnou váhou zodpovednosti, aj s dôsledkami a následkami.“
(In: L. Hanus – Človek a kultúra; Bratislava, Lúč 1997)

::
PriestorNet – niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.