- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júla 2013

Redakčný vestník – leto 2013

V tiráži väčšiny novín a časopisov nájdeme poznámku: názory prezentované autormi príspevkov nemusia byť zhodné so stanoviskom redakcie. Ako je to v PriestorNete?
Snažím sa pridŕžať augustínovskej zásady: v podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom kresťanská láska. Za podstatné pritom považujem mravné a etické normy v zmysle kresťanského učenia a tradície Cirkvi. Tieto normy prekračovať nechcem, aj preto charakterizujem PriestorNet ako internetový priestor závislý od etiky.

Na podstránke Modlitby nájdete aj modlitbu používateľa internetu:

Všemohúci Bože, pred tebou nič nie je skryté. Prosím, daj, aby som v priestore internetu hľadal a prijímal iba to, čo je milé tebe, lebo teba chcem chváliť, tebe chcem ďakovať.
Prosím ťa, usmerňuj moje myšlienky: daj mi múdrosť rozpoznať dobré a zlé, daj mi silu prikloniť sa vždy k dobrému. Osvieť mi rozum a posilni myseľ, naplň ma svojím Duchom.
Bože, zmiluj sa a prejav svoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

A ešte prikladám jeden odkaz: PriestorNet-klub.

S pozdravom a želaním pekného leta – JM.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.