- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. júna 2013

Straty a zisky

Zrkadlo Písma – 25/2013

Ježiš povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
(Lk 9, 23–24)

Aké ťažké, priam nemožné – nezachraňovať sa, nechcieť sa zachrániť. Dá sa to vôbec pochopiť, prijať, uznať?  Lipneme na živote, a tu zrazu: choroba, strata, strach zo smrti – a niekto vraví, že treba zaprieť seba, prijať kríž...

Nebeská matematika je iná ako naše pozemské (prízemné) počty. My rátame a prepočítavame, hľadiac neraz úkosom na druhých, aby sme získali a mali čo najviac. No podľa evanjelia, keď nezištne dávame – dostávame, keď strácame veci tohto sveta a času – získavame večný podiel na Božom kráľovstve.
Kto zráta straty a zisky nášho žitia, ak nie Boh? Vyznajme teda spolu so Šimonom Petrom (Jn 6, 68): „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“

::
Predchádzajúce zamyslenie: Čas v nás.
::
PriestorNet – niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.