- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. júla 2013

Slovo života

Zrkadlo Písma – 30/2013

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
(Lk 11, 9–10)

Chce sa mi dodať: dostaneme, nájdeme, otvoria nám – ale musíme múdro prosiť, hľadať na dobrom mieste a klopať na správne dvere...

Pravosť cesty vie človeku zaručiť iba Ježiš Kristus. On je cesta, pravda a život. Jeho slovo je od Boha, je to slovo života.
Televízni zabávači, silikónové celebrity, ba ani politickí kaukliari nám nepovedia nič o tom, čo je v živote naozaj dôležité (česť výnimkám!). Sami vidia svet zdeformovane a taký obraz ponúkajú aj nám.
Pravda je v princípe jednoduchá – ale bolí, preto ju neraz odmietame, popierame, prekrúcame. Ani ja nie som iný. Sme ľudia. Treba nám zápasiť so zlom okolo nás i v nás.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Povolaní k svätosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.