- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. júla 2013

Viera, ktorá myslí

Peter Seewald: Ježiš Kristus (Biografia)
Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2012

Nemecký novinár a spisovateľ Peter Seewald (ročník 1954) pracoval ako novinár pre významné nemecké časopisy: Stern, Spiegel a Süddeutsche Zeitung. V poslednom období sa naplno venuje spisovateľstvu a dnes patrí k najúspešnejším náboženským autorom nielen vo svojej vlasti, ale aj v medzinárodnom meradle. Napísal niekoľko kníh o pápežovi Benediktovi XVI. V roku 2007 vyšlo jeho encyklopedicky poňaté dielo Kult (po slovensky v roku 2011).
Významné miesto v doterajšej tvorbe Petra Seewalda zaujíma kniha s názvom Ježiš Kristus (Biografia), ktorá vyšla prvýkrát v roku 2009 vo vydavateľstve Pattloch a nedávno aj u nás zásluhou Spolku svätého Vojtecha. Jej preklad do slovenčiny zabezpečil Blažej Belák.

Kniha vykresľuje literárne pôsobivý a myšlienkovo bohatý portrét Ježiša Krista. Autor pracoval na knihe deväť rokov, čo neprekvapuje, lebo práca takéhoto rozsahu a záberu si nepochybne vyžaduje trpezlivé zbieranie informácií a poctivé štúdium.
Dejovým rámcom knihy sú autorove reportážne poznámky z putovania po Svätej zemi. Seewald nezaprel v sebe novinára a vybral sa po stopách Ježiša z Nazareta, aby na tvári miesta preskúmal pravosť evanjeliovej zvesti. Tu sa začína jeho hľadanie a formulovanie odpovedí. Pravda, táto tematika si žiada oveľa viac než iba reportážny záznam. Autor ide preto do hĺbky, načiera do histórie, archeológie, filozofie, teológie. Vytvára tak plastický obraz Ježišovho pôsobenia.
Kniha sa dotýka mnohých otázok súvisiacich s kresťanskou vierou a osobou Ježiša Krista. Autor okrem iného píše o spoločenskom pozadí predmetných dejov, všíma si konkrétne historické postavy, udalosti a dátumy, porovnáva rôzne výklady toho, čo sa stalo a čo je zapísané v Biblii. Zaznamenáva niektoré archeologické objavy, vyjadruje sa k vzťahu náboženstva (kresťanstva) a prírodných vied.
Seewald chápe evanjeliá ako zbierku dokumentov a ozrejmuje to svojimi postrehmi a zisteniami. Zaoberá sa hodnovernosťou evanjelií, venuje sa pritom problematike datovania, autorov, doložených prameňov, originálu i falzifikátov. Reč evanjelií je podľa neho jednoduchá, bez skresľovania a prikrášľovania, dôraz je daný na svedectvá, ktoré boli vo väčšine prípadov potvrdené mučeníctvom. Svedkovia Ježišovho života a zmŕtvychvstania neváhali položiť život za svoje kresťanské presvedčenie. Evanjelium teda vypovedá o historickej realite. Tu sa žiada podotknúť, že autor v knihe neopomína ani Starý zákon, zaoberá sa jeho významom v kontexte celého Písma a kresťanskej vierouky.
Táto kniha patrí k výnimočným a mimoriadne cenným príspevkom do uvažovania a diskusie o zmysle kresťanskej viery. Zároveň ide o príspevok, ktorý reaguje na znamenia časov. Petrovi Seewaldovi sa tu podarilo vynikajúcim spôsobom skĺbiť básnické videnie sveta s diskurzívnym myslením, citlivosť na mystérium viery s kritickým pohľadom, tradíciu s moderným poňatím sveta. Skrátka, je to kniha, ktorú si treba prečítať!

Ján Maršálek

::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.