- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. septembra 2013

Dobrý boj viery

Zrkadlo Písma – 39/2013

Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný...
(1 Tim 6, 11–12)

Zmocniť sa večného života. Ale ako?! Ak máme vychádzať z citovaných slov apoštola Pavla, k večnosti sa dostávame cez „dobrý boj viery“, cez úsilie o spravodlivosť a nábožnosť...

Pravda o zmysle jestvovania a dejín, pravda o Bohu je pevná a nemenná, ale my sa k nej dostávame postupne, skrze svoje osobné bytie, schopnosti a skúsenosti, ovplyvnení prostredím a kultúrou, do ktorej sme zasadení. Hľadíme na pravdu očami viery, cez prizmu človečenstva. Čím slabšia viera, tým menej vidíme – a naopak.
Dobrý boj je vedený v záujme záchrany človeka. Mal by prebiehať hlavne v našom vnútri, v hĺbke srdca. Ak nám záleží na vlastnom osude, nesmieme zostať ľahostajní voči problému dobra a zla. Máme čestnú povinnosť, v súlade so svedomím, uznať Boží zákon, teda žiť podľa pravdy.

::
Predchádzajúce zamyslenie: V duchu viery.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.