- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. októbra 2013

Redakčný vestník – október 2013

Niet hlúposti, ktorá by v priestore internetu, zvlášť v anonymných komentároch a diskusiách, nemala svojich zástancov. Všetky možné aj nemožné názory, krajnosti a úchylky niekto prináša, propaguje, obhajuje. A zdá sa niekedy, že čím väčší nezmysel, tým väčší úspech zaznamenáva.
Dovolím si povedať, že PriestorNet (ako internetový priestor závislý od etiky) tvorí jeden z ostrovov zdravého rozumu. Dávam tu možnosť publikovať aj iným autorom (a každý má svoj vlastný pohľad na život), ale s podmienkou rešpektovania istých noriem, ktoré vyplývajú z kresťanského učenia.

PriestorNet funguje už štyri roky a obsahuje viac než 500 príspevkov. Z bohatej ponuky by som vám chcel teraz odporučiť dva články, publikované síce už dávnejšie, no hodné prečítania:

Rozhovor s básnikom Robertom Hakalom: Cesta, ktorú som si zvolil.
Teofil Klas: Človek a internet.

::
PriestorNet: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.