- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. októbra 2013

Odišiel básnik Ján Motulko

(12. 1. 1920 – 7. 9. 2013)
Pripomeňme si nedávno zosnulého básnika aspoň krátkym pohľadom na jeho dielo, osobitne básnickú skladbu Čas Herodes (Bratislava, Petrus 2003).


Ján Motulko dlhé roky pracoval ako redaktor v Spolku svätého Vojtecha a v Katolíckych novinách. Vydal niekoľko zbierok poézie a jednu prozaickú knihu. Pre svoj kresťanský svetonázor nemohol v rokoch 1948 až 1989 knižne publikovať, s jedinou výnimkou – desaťročia vynúteného pôstu prerušila len zbierka Zobúdzanie popola (Smena 1970). Okrem literatúry sa systematicky venoval aj fotografovaniu.

Veršovaná skladba Čas Herodes znamená v kontexte jeho tvorby istú výnimku, je v prvom rade básnickým dokumentom, ktorý zachytáva pocity umelca, svedčí o dobe a čnie nad ňou ako výkričník. Napísaná bola v roku 1948 a dlho zostávala z pochopiteľných dôvodov v utajení. Autor v nej totiž jednoznačne vyjadril svoj odpor i vzdor voči nastupujúcemu komunistickému režimu.
Básnik v čase hrôzovlády napísal: „Baránok visí cez priestory. / Raz prehovorí...“ A na inom mieste: „Ponáhľaj sa už, Bože, na pomoc...“ Táto básnická výpoveď, v ktorej ani po rokoch neboli spravené nijaké dodatočné úpravy, zaujme spontánnosťou i jasnozrivosťou, veď odkryla pravú tvár boľševizmu v dobe, „keď prorežimoví básnici vykúvali svoje patetické tirády na nové časy“ (z doslovu Michala Chudu). Treba uznať, že ide o ojedinelé a jedinečné dielo našej literatúry.

::
PriestorNet: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.