- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. septembra 2013

V duchu viery

Zrkadlo Písma – 38/2013

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.
(1 Tim 2, 1–2)

Dostať možnosť ticho a pokojne žiť – od štátu a jeho predstaviteľov viac nepotrebujeme. Mať možnosť žiť v duchu našej viery. Boží štát sa dočasne prelína so štátom svetským. Kresťan žije tu, no patrí inam. Cisárovo dáva cisárovi a Božie Bohu.

Nedá mi nepripomenúť svätého Augustína a jeho dielo Boží štát, aspoň krátkym citátom (1. kniha, 35. kapitola): „Na tomto svete sú oba štáty – Boží aj pozemský – spletené medzi sebou a budú vzájomne pomiešané, kým sa na poslednom súde neoddelia.“
Svätý Augustín na inom mieste hovorí aj to, že Boh poskytuje pozemské kráľovstvo dobrým aj zlým. Obe skupiny ľudí ho požívajú, ale s rozdielnym výsledkom. Záleží na tom, kam svoj život nasmerujeme, či sa pridáme na stranu pravdy alebo lži.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Spojenie s Kristom.
PriestorNet - niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.