- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. septembra 2013

Spojenie s Kristom

Zrkadlo Písma – 37/2013

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.
(1 Pt 4, 13–16)

Kresťanstvo predstavuje najlepší spôsob ľudského bytia. A nič na tom nezmení štekot psov, zavýjanie vlkov ani úklady diabla. Nepriatelia nájdu tisíc dôvodov proti kresťanstvu, ale všetkých tisíc bude klamných.

Netvrdím, že tí, čo sa hlásia ku Kristovi, sú bez chyby. Sú rovnako nedokonalí a hriešni ako ostatní, ale hlásia sa k spoločenstvu svätých, hlásia sa k svätej, apoštolskej, katolíckej Cirkvi. Uznávajú svoju hriešnosť, a to ich uschopňuje  prijať oslobodzujúcu milosť.
Spojenie s Kristom otvára cestu k pravde a k životu v plnosti. Takto to vyjadril svätý Ján Vianney: „Spojenie s Ježišom Kristom, spojenie s krížom – to je spasenie! Tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, majú správne myšlienky. Preto je veľa nevzdelaných, ktorí sú múdrejší ako vzdelaní.“
(In: Gérard Rossé - Ján Mária Vianney; Bratislava, Lúč 2001)

::
Predchádzajúce zamyslenie: Za mrakmi svieti slnko.
::
PriestorNet – niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.