- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. septembra 2013

Skrytý Boh – Deus absconditus

Nehľadajme vinníka, keď nám zmysel dejín uniká


Vlado Gregor
(Úvaha Vlada Gregora)

Často má človek neuveriteľne reálny a konkrétny pocit, že Boh s ním hrá hru, pri ktorej On má v rukách všetky tromfy. Je ťažké pre ľudskú pýchu a vôbec nadšenie z našich vedomých aktivít tento fakt prijať, ale nič iné nám v konečnom dôsledku neostáva.
Akosi málo si uvedomujeme fakt, že Ježiš nebol kňazom ani učiteľom, skôr člo­vekom z ľudu, akých učenci, zákonníci a farizeji nazývali am-haarec. Ak by ním aj nebol, celkom určite sa v prvom rade stýkal s takýmito ľuďmi, s ľuďmi bez výsad a výhod, ktorí sa živili ako mohli a občas aj nemohli. Nebol medzi nimi ani jeden vzdelanec a predpokladá sa, že najstarší Peter mohol mať okolo 25 rokov a najmladší Ján 17 alebo 18. Uvedomte si to hlavne vy, ktorí máte tri tituly vpredu a tri vzadu a ešte sa vám to zdá málo!

Božie cesty nie sú naše cesty a Boh dokáže múdrych a bohatých v očiach sveta veľmi ľahko uzemniť a urobiť predmetom posmechu. Čítame v evanjeliu, ako sa Židia ohradzo­vali proti nápisu na kríži a kázali Pilátovi, aby tam nepísal "Kráľ židovský ", ale tento tu tvrdil, že je kráľ židovský. A Pilát im s nepre­hliadnuteľnou zlomyseľnosťou vytmavil, že čo napísal, napísal. Ešte väčším vrcholom irónie je fakt, že meno Barabáš, namiesto ktorého vydal na smrť Ježiša, značí v aramejčine Syn otca, teda Bar-abba...
My často robíme z Biblie knihu rozprávok a neoverených povestí a neuvedomujeme si, že celé a všetky naše osobné životy sú neuveriteľne krásne rozprávky a ak nevnímame náhody, ktoré nás v nich stretajú, ako Božiu milosť, nesmierne sa tým ochudobňujeme. Život je úžasnejší a neuveriteľnejší ako všetky naše snaženia, vý­mysly a stále novšie a stopercentnejšie teórie. Buďme radi, že je to tak.
Môj obľúbený Kazateľ má v texte aj vetu, aby sme nehovorili, že minulé časy boli lepšie, ako terajšie, lebo takéto tvrdenia sú hlúpe. Čítal som nedávno knihu Waltera J. Veitha "Genesis konflikt ". Autor sa pokúša obhá­jiť doslovný výklad Biblie a tvrdí, že stvoriteľské dni mali naozaj 24 hodín a svet naozaj existuje len pár tisíc rokov. Takéto názory sú iste veľkým prejavom viery v Boha a treba mať úctu voči ľuďom, ktorí majú odvahu ísť do vopred strateného boja. Ako sa dá ale vážne tvrdiť o nesmierne zložitých nielen biologických, ale aj kultúrnych procesoch, že mohli prebehnúť za rádovo tisíce rokov? Existujú starodávne doklady o spôsobe života cigánskej a či rómskej komunity, ktorá do Európy prenikala cez Egypt a Grécko pred cca tisíc rokmi a stále je poznateľná podľa vtedajších záznamov a charakteristík... Vyzerá to tak, že Boh je k nim právom milostivý.
V symbolických a literárnych textoch je vždy problém posúdiť, čo tým chcel básnik povedať. Inšpiráciou môžu byť bezpochyby aj skutočné udalosti. Nedostavané babylonské veže nachádzame a veru nie iba jednu. Ide teda zároveň o skutočnosť aj hlbokú alegóriu schopnosti ľudí nedorozumieť sa hoci len v takej konkrét­nej záležitosti, akou je veľkolepá a možno aj zbytočná stavba. O megalomanských projektoch nielen z oblasti stavebníctva vieme aj z novšej histórie...
Tie otrocké výklady Biblie teda naozaj nie sú len podcenením človeka, ale v konečnom dôsledku aj podcene­ním Boha, aj keď očividne neúmyselným. Človek ako individualita s rozlíšením svojej osobnej morálnej zodpo­vednosti sa môže utvárať len v spoločenstve a cez prekonávanie prírodných prekážok a ľudskej zloby. Bez toho je iste len zvieratkom zažívajúcim rajskú a blaženú nevedomosť o svojej nedokonalosti a smrteľnosti. Takí sú skutoční a mnohí adamovia a evy, a nie jediní, dokonale žiariví a bezhriešni, ktorí spadli na zem ako antický "deus ex machina", teda boh zo stroja, ktorý zostupoval na staroveké javiská a zariadil všetko a naraz. Náš Boh je "deus absconditus", skrytý Boh, ktorý nám ale dáva milosť ho hľadať a pri úprimnej snahe aj nachádzať.

(Napísané 30. 8. 2013)
DEO GRATIAS!     BOHU VĎAKA!

::
Autorom príspevku je Vlado Gregor.
Neprehliadnite rozhovor s autorom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.