- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. septembra 2013

Pavol Strauss a katolícka moderna

Pozvánka na vedeckú konferenciuCieľom konferencie je pripomenúť si a zároveň prebádať význam života a tvorby výnimočnej osobnosti lekára a básnika, prozaika, esejistu i prekladateľa Pavla Straussa, a to v rámci vzácnej konštelácie významných výročí – minuloročné 100. výročie narodenia Pavla Straussa, tohtoročné 1150. výročie príchodu solúnskych bratov a patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda na naše územie, pričom s týmto výročím sa spája aj Rok viery, ktorý vyhlásil svätý otec Benedikt XVI. pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. Je tu teda možnosť, cez odkaz konkrétnej výnimočnej osobnosti Pavla Straussa – úzko spriaznenej s básnikmi katolíckej moderny – oživiť duchovno-kresťanskú podstatu posolstva vierozvestov, ktorí pred 1150 rokmi naštartovali slovanský a slovenský svet k novej epoche, stojacej na pevných základoch. Konferencia tak otvára priestor nadčasového spojenia kresťanskej tradície, umeleckého a kultúrneho života so súčasným myslením a vôbec bytím človeka 21. storočia.
Podujatie bude prístupné verejnosti.

Bližšie informácie a program:
PAVOL STRAUSS A KATOLÍCKA MODERNA
11. –12. 9. 2013

Organizátor:
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Mesto Nitra
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Konferencia sa koná pod záštitou:
Dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre: RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Primátora mesta Nitry: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru: Mons. František Rábek
Rektora UPC Pavla Straussa UKF v Nitre: ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa
Konferenciu finančne podporili:
Mesto Nitra
MegaTech Solutions – vyspelé web technológie
Blesk Šurany – elektro a plyno servis
OZ Paraboláni
Organizačný výbor:
Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. – vedecký garant konferencie
Mgr. Ján Gallik, PhD. – organizačný garant konferencie
Mgr. Dagmar Bojdová – vedúca odboru kultúry Mestského úradu v Nitre
Mgr. Iveta Blažeková – odborná pracovníčka, historička, Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Program


11. september 2013

9:30 – 10:30
Registrácia, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Dražovská 4, Nitra, Vstupná hala
11:00 – 12:30
Slávnostné otvorenie, Svätá omša, Univerzitné pastoračné centrum, Dražovská 4, Nitra
12:30 – 13:30
Obed, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Dražovská 4, Nitra, 
Miestnosť: A 9
13:30 – 16:00
Plenárne prednášky, Fakulta stredoeurópskych štúdií,
Dražovská 4, Nitra
Miestnosť: A 112
17:00
Výstava: Pavol Strauss – 
Človek pre nikoho – človek pre všetkých
Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

12. september 2013

8:00 – 8:45
Registrácia, Fakulta stredoeurópskych štúdií,
Dražovská 4, Nitra, Vstupná hala
9:00 – 14:40
Vedecké prednášky
Fakulta stredoeurópskych štúdií,
Dražovská 4, Nitra
Miestnosť: A 112

15:00
Ukončenie, Fakulta stredoeurópskych štúdií,
Dražovská 4, Nitra
Miestnosť: A 112


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.