- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. októbra 2013

O slobode

Zrkadlo Písma – 42/2013

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
(2 Tim 3, 16–17)

Ťažko niečo dodať k týmto slovám. Sú jasné. Apoštol Pavol v liste Timotejovi píše o Svätom písme ako o Bohom vnuknutom a užitočnom... Zaujímavosťou dejín je, že aj onen list sa stal súčasťou Písma.

V uvedenom citáte nachádzame tiež charakteristiku Božieho človeka: je pripravený na každé dobré dielo. Jeho hlavným hodnotiacim kritériom nie je úspech či neúspech, bohatstvo alebo chudoba, ale dobro. To je rozhodujúce – či vec obstojí pred mravným súdom.
Z tohto hľadiska máme posudzovať aj ľudskú slobodu. Čítal som nedávno článok istého blogera, v ktorom sa horlí za „oslobodenie tela“ (v sexuálnom zmysle). Nuž, keď telo „oslobodíme“ od kontroly rozumu a vôle, zvyčajne to nedopadne dobre. Sloboda môže byť darom i zmarom, ako o tom svedčí Sväté písmo aj stáročná skúsenosť ľudstva.
::
Predchádzajúce zamyslenie: Slovo.
::
PriestorNet: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.