- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. novembra 2013

Redakčný vestník – november 2013

November v PriestorNete sa črtá ako plodný, plný zaujímavých príspevkov.
V priebehu mesiaca prídu na rad ďalšie glosy Bohdana Pisára, verše Teofila Klasa, úvahy Vlada Gregora. A rôzne iné príspevky.
Z článkov už publikovaných chcem vašu pozornosť upriamiť na rozhovor s výtvarníkom a dlhoročným pedagógom Arpádom Horváthom: Uvoľnenie dúhy.
Na záver pridávam odkaz na najčítanejší príspevok uplynulého štvrťroka:
Strom sa pozná po ovocí.
S pozdravom a želaním všetkého dobrého - JM

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.