- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. októbra 2013

Boží štát

Zrkadlo Písma – 44/2013

Ježiš povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
(Lk 19, 9–10)

K strateným ľuďom sa môžeme rátať aj my – ľudia dneška: maloverní, pochybovační, cynickí... Pretože, uznajme, žijeme v cynickej dobe a sme ňou poznačení. Pravé hodnoty sa obchádzajú a relativizujú. (Jeden z významov slova „cynický“ je: pohŕdajúci morálnymi hodnotami.)

Mýtnik Zachej, v očiach okolitej väčšiny zradca, kolaborant a hriešnik, bol Ježišom vyzdvihnutý, lebo preukázal živú vieru a ochotu činiť pokánie. („Ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“)
A tak prišla do Zachejovho domu spása. Hľadal a bol nájdený. Aj my môžeme byť nájdení, zachránení. Len nechcime patriť bezcitnému, bezohľadnému, cynickému svetu. Prihlásme sa, povedané slovami svätého Augustína, k občanom Božieho štátu.
::
Predchádzajúce zamyslenie: Strminou ku kráse.
::
PriestorNet prináša niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.