- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. októbra 2013

Strminou ku kráse

Zrkadlo Písma – 43/2013

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
(Lk 18, 14)

Ježišove podobenstvá nám odkrývajú duchovnú dimenziu bytia – pomocou slov a príkladov, ktorým by sme mali rozumieť. Ježišova reč je jednoduchá, pretože pravda si vyžaduje jednoduchosť.

Pravda je najkrajšia nahá, ale jej nahota musí byť odobrená láskou. Pravda bez lásky býva totiž tvrdá. Bolí, tak ako bolí nespravodlivé poníženie. A tak treba dodať: „Boh nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje... (2 Kor 3, 6).
Vyplýva z toho, že prvoradé nie je prísne a presné, bezduché dodržiavanie litery Zákona. Formalizmus je prejavom plytkosti, ale aj povýšenectva. Kresťan objavuje poéziu života, ide strminou ku kráse. Omilostiť a povýšiť ho môže iba Boh.
::
Predchádzajúce zamyslenie: O slobode.
::
PriestorNet prináša niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.