- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. novembra 2013

V akom svete žijeme

Zrkadlo Písma – 45/2013

Modlite sa... aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci veria. Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
(2 Sol 3, 1–3)
Spoločenské konflikty sú z väčšej časti zbytočné, keďže sa nezaoberajú tým, na čom naozaj záleží. Takéto konflikty z pragmatického hľadiska nič neprinášajú, z mravného hľadiska skôr škodia, lebo narúšajú medziľudské vzťahy. Ale sú aj konflikty zásadné.

Nemáme súdiť a odsudzovať, no to nás neoberá o právo (ba povinnosť) rozlišovať. A tak môžeme so svätopiscom povedať, že po svete chodí nemálo zvrátených a zlých ľudí. A pred zlom sa musíme brániť, pravdaže, aj keby sme ho objavili v sebe.
Opakom zla je viera – vernosť – Boh. Keď si zodpovieme otázku, v akom vzťahu je dnešné spoločenské vedomie voči viere, vernosti a Bohu, budeme vedieť, v akom svete žijeme. Azda stratíme ilúzie, zato získame pravdivý obraz, čo nám umožní lepšie sa orientovať v bludisku života.
::
Predchádzajúce zamyslenie: Boží štát.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.