- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. decembra 2013

Redakčný vestník – december 2013

Spätná väzba je dôležitá. Som preto vďačný za každý konštruktívny ohlas, pripomienku, pochvalu či kritiku. Hoci názory ľudí sú pochopiteľne rôzne. Niekto ma upozorňuje na dodržiavanie kresťanskej etiky, iný by chcel, aby sa PriestorNet viac otvoril horúcim témam a polemike... Rozmýšľam o tom a hľadám správnu cestu, pridržiavajúc sa augustínovskej zásady: v podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom kresťanská láska.

Z príspevkov nedávno publikovaných v PriestorNete by som rád upriamil vašu pozornosť na obsažnú úvahu Pavla Duraja  s názvom Hľadanie – slovo a Slovo, v ktorej nájdete zaujímavé myšlienky o váhe slova (jazyka) a jeho chápaní, o Ježišových podobenstvách, o vzťahu slova a slobody, slova a zodpovednosti. Autor okrem iného píše:
„Babylonská veža sa konala (udiala, stala) vtedy, keď prví výmyselníci prišli na to, že ak sú dosť šikovní, môžu beztrestne klamať slovom a mať z toho mnohoraký prospech. Pomätenie jazykov je akoby vedľajším produktom klamania – ak klamem, principiálne nemôžem si z nikým, kto neklame, rozumieť. Najmä nie dlhodobo, tam skôr-neskôr sa na každé klamstvo príde. Ak klamem klamára, nič sa nedeje – obaja si aj tak prídeme na svoje.“
Ešte poznamenávam, že 5. decembra bude na týchto stránkach uverejnená úvaha Pavla Duraja o astrológii a horoskope.
Dočítania v PriestorNete!
::
Vyjadrite svoj názor a pomôžte skvalitniť tento portál,
napíšte, čo si myslíte, váš hlas je dôležitý: REDAKČNÝ DOTAZNÍK.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.