- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. januára 2014

Rodina je ohrozovaná temnotou

ZÁPISNÍK – 2 / 2014
Pastiersky list našich biskupov na prvú adventnú nedeľu sa zaoberal útokmi na rodinu zvonka. Na Nový rok sa v katolíckych kostoloch čítal ďalší list, taktiež venovaný problematike rodiny, jej ohrozeniu zvnútra. Biskupi píšu o dôležitosti vzťahov, o bohatstve, ktoré máme v dobrom spolužití s inými, pričom „najzákladnejším miestom našich vzťahov je rodina“.
L. N. Tolstoj píše: „Spojenie muža a ženy pre pokračovanie ľudského rodu je taká veľká a dôležitá vec aj pre každého jednotlivca, aj pre ľudstvo, že sa to nemá robiť hocijako a ako si kto zmyslí a ako je komu príjemné, ale treba to robiť tak, ako to premysleli a rozhodli múdri a svätí ľudia, žijúci pred nami.“
(In: L. N. Tolstoj – Čítanie na každý deň; Verbum, Ružomberok 2010; str. 121)

Nasledujúci citát bude z Papiniho knihy Život Krista. Je to vynikajúce dielo. Nepoznám fascinujúcejší Ježišov životopis (odhliadnuc od evanjelií). Giovanni Papini napísal umelecky skvostnú a myšlienkovo bohatú literárnu mozaiku. Táto kniha (ťažko ju žánrovo zatriediť) vyšla vo viacerých jazykoch a v niekoľkých slovenských vydaniach. Citujem zo záverečnej kapitoly:
„Dávna rodina sa ničí: manželstvo je zničené cudzoložstvom a dvojženstvom; potomstvo sa mnohým zdá kliatbou a zbavujú sa ho všelijakými lesťami a úmyselnými potratmi; smilstvo má prednosť pred zákonnou láskou; sodomia má svojich oslavovateľov a svoje bordely, prostitútky verejné a tajné panujú nad ohromným národom slabochov a syfilitikov.“
(In: G. Papini – Život Krista; Tatran 1990; preklad Mikuláš Pažitka)
Mimochodom, tieto slová napísal autor pred niekoľkými desaťročiami. Aké slová by zvolil dnes? Asi ešte ostrejšie.
Teraz čítam Augustínove Rozhovory duše s Bohom; vydanie z roku 1946, v preklade Pavla Hrtusa Jurinu, vydal Spolok sv. Vojtecha. Sú to vlastne modlitby, resp. meditácie, vyznania, duchovné zamyslenia, v ktorých nechýba povedomie ľudskej (vlastnej) slabosti a hriešnosti, ani reflexia zápasu medzi dobrom a zlom. Dnes na to akosi zabúdame, prehliadame zlo, nechceme si priznať hriech.
Autor premýšľa o Bohu, túži po poznaní, ktoré povznáša a vedie človeka k Pravde. No prvoradá je viera – človek je bez Boha ničím, nerozoznáva dobro a zlo, smeruje k temnote...
Svätý Augustín (354 – 430), jeden z najvýznamnejších konvertitov v dejinách kresťanstva, kňaz, biskup, mysliteľ a spisovateľ bol vášnivým hľadačom pravdy; a žil v plnej nádeji, že pravdu možno nájsť – tou pravdou je Boh. Svoju osobnú skúsenosť, objavovanie súladu medzi vierou a rozumom, svoje obrátenie transformoval na posolstvo s univerzálnou platnosťou. Prihovára sa nám svojou vierou, ktorá je stále aktuálna, hoci sa ohlasuje oddávna. Učí nás, že uznanie vlastnej biedy a pravdy o sebe sa stáva chválou a uznaním veľkosti Stvoriteľa; keď človek premýšľa o Bohu a túži po jeho blízkosti, po plnení jeho vôle, vtedy ho nedlávi bremeno smrteľnosti tak strašne ako inokedy.
::
PriestorNet: Niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.