- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. apríla 2014

Veľká noc: viera a nádej

ZÁPISNÍK – 16 / 2014
Veľkonočné posolstvo je plné radostnej nádeje, prýštiacej z viery v Kristovo zmŕtvychvstanie. Pán Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11, 25–26).
Žiaľ, žijeme v dobe úpadku viery. Pritom práve viera pomáhala našim predkom dôstojne prežiť aj tie najťažšie chvíle, čestne zvládnuť aj najväčšie prekážky, vyrovnať sa aj s najhoršími príkoriami a údermi osudu. Čo pomôže nám?! Najvyššia láska nám pripomína podstatnú príčinu neľudskosti dnešného sveta, ako píše Papini: zabudnutie a vyhnanie Boha.

Z nerozvážnosti, ľahostajnosti a pýchy strácame nenahraditeľnú životnú hodnotu – krédo vytesané do skaly a vryté do duše, krédo udávajúce smer, krédo živé a plamenné: „Aj tí, ktorí zo zvyku, zo slušnosti alebo rozumu uznávajú existenciu Boha, cítia menej a menej jeho prítomnosť. Boh teológov nezohreje srdcia; ak Boh nie je v nás, v hĺbke nášho ducha, ak nie je životom nášho života, duchom a priateľom našich diel a našich dní, je to to isté, ako keby bol vykázaný medzi steny svojich kostolov...“ (In: Giovanni Papini – Essaye o umení; Bratislava, Elán, 1943).
Citujem z Papiniho, v tejto aj v predchádzajúcej časti Zápisníka. Chcem teda autora aspoň niekoľkými slovami predstaviť:
Giovanni Papini (1881–1956), taliansky mysliteľ a spisovateľ, prešiel zložitým osobným vývojom – od ateizmu ku kresťanstvu. Patrí k najosobitejším tvorcom svojej doby. Viaceré jeho diela máme preložené do slovenčiny, osobitne treba spomenúť vynikajúcu knihu Život Krista, ktorá vyšla u nás v niekoľkých vydaniach. Mladý Papini, hľadajúc pravdu, netrpezlivo a zápalisto skúmal rôzne ideové smery, čo ale viedlo k opakovaným sklamaniam. Neprestával však hľadať krédo, ktoré by ho dokázalo uspokojiť a naplniť. Napokon, po urputnom vnútornom boji našiel etickú istotu v katolicizme. Z voľnomyšlienkara a vyznávača pragmatizmu sa stal presvedčený kresťan. Keď v roku 1921 vyšiel spomenutý Život Krista, mnohí nechápali alebo nechceli pochopiť jeho konverziu...
Papini, podobne ako mnohí iní pred ním a po ňom, uveril v Ježiša Krista. Dospel k presvedčeniu, že kresťanstvo predstavuje vznešený, najlepší spôsob bytia, predstavuje cestu k svetlu, zrelosti a spáse. Zopakujme si Ježišove slová: „Ja som vzkriesenie a život... Veríš tomu?“

Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Umenie proti človeku.
::

1 komentár:

  1. Prispievateľom, priaznivcom, čitateľom aj náhodným návštevníkom PriestorNetu želám požehnané veľkonočné dni.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.