- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. mája 2014

Cieľ cesty

ZÁPISNÍK – 21 / 2014
Konfrontujúc sa s fenoménom smrti a faktom smrteľnosti má človek v podstate len dve možnosti (odhliadnuc od ignorovania tejto otázky, jej vytlačenia z vedomia; ak sa to vôbec dá).
Po prvé, človek sa môže rozhodnúť a prijať vieru v Boha, ktorý stvoril svet a dal človeku nesmrteľnú dušu. Po druhé, môže sa prikloniť k viere v smrteľnosť – smrťou sa všetko skončí, Boha niet, niet ani večného života. Je zrejmé, že ide o tézy vzájomne sa vylučujúce. Objektívne pravdivá je alebo jedna, alebo druhá.

Ak platí prvá téza, po smrti tela sa vrátime k Stvoriteľovi a budeme sa pre ním zodpovedať za svoj pozemský život. Boh dáva zmysel bytiu a povinnosťou človeka je plniť Božiu vôľu. Platia nemenné mravné normy a konečná spravodlivosť. Smrťou sa život nekončí, iba prechádza do iného štádia. V tomto kontexte kresťanské učenie otvára cestu k spáse. (Ježiš Kristus o sebe povedal: Ja som cesta, pravda a život.)
Ak platí druhá téza, smrť by nás nemala desiť, veď po nej už nebudeme, zanikneme, stratíme sa v ničote; uvažovanie o čase a dianí po smrti je bezpredmetné, zbytočné. Z hľadiska nášho konca sa teda táto téza, resp. možnosť javí ako potešiteľná (nemusíme sa báť, čo bude po smrti). Horšie je to však z hľadiska života. Pretože ak život nemá stvoriteľa, ak je dielom náhody (viac-menej náhodných, neuvedomelých a neplánovaných evolučných procesov), tak potom vlastne nemá zmysel, prípadne jeho zmysel, zmysel žitia si musí nájsť každý v sebe. Odvodene, ak ľudský život nemá byť od začiatku do konca ničotný, musí byť naplnený akousi prometeovskou hrdosťou, nejakým veľkým výkonom či hrdinstvom.
Dovolím si povedať, že aj v druhom prípade (ak o Bohu pochybujeme) je kresťanstvo dobrým riešením, dobrou voľbou, dobrou odpoveďou na otázku zmyslu nášho bytia. Kresťanské učenie totiž aj z čisto ľudského pohľadu umožňuje plnohodnotný aktívny život, poskytuje zásady a orientačné body, dáva návod na riešenie konkrétnych problémov a v prvom rade dáva ideu, za ktorú sa oplatí priniesť obetu.
Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Vernosť.
::
Poznámka: V nasledujúcich letných mesiacoch nebude rubrika Zrkadlo týždňa aktualizovaná. Ďalšiu časť Zápisníka si budete môcť prečítať v septembri.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.