- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. novembra 2014

Advent

Zápisník – týždeň 48 / 2014
Svet bez Boha je bezútešný. Chladne, ľahostajnie, stráca sa, umiera. Napĺňa ho ničota a skaza. Je ako hnisajúca rana. Všetky pokusy o vybudovanie spoločnosti bez náboženstva sa končia fiaskom.
Boh je garantom ľudskej dôstojnosti. Dáva nám Slovo a Zákon, dáva normy, bez ktorých je život blúdením. Ľudská spoločnosť sa bez viery mení na útvar, v ktorom vládne nerozum a svojvôľa.
Zdajú sa nám takéto slová pritvrdé? Nuž, pozrime sa na realitu. Neutekajme pred pravdou, aby nás neovládla lož. Tolerancia voči zlu je zlom. Prosme Všemohúceho o múdrosť a silu – nech nás podrží pri sebe, nech nám nedovolí skočiť do prázdna.

::
Byť sám sebou a nelakomiť sa na cudzie. Čo to znamená? Držať sa svojej viery a svojho presvedčenia, nie však tvrdohlavo a proti pravde. Omyl si musím vedieť priznať, aby som sa naučil zriekať toho, čo je škodlivé, ba i toho, čo je navyše, čo ťaží, brzdí a zavádza.
Ak máme vzlietnuť, musíme odhodiť všetku príťaž, musíme sa vzdať všetkého nízkeho a zlého. Najväčšou záťažou, ktorá nám bráni vzlietnuť, je hriech.
V advente myslíme a pripravujeme sa na príchod Spasiteľa. Odstraňujeme prekážky a zábrany. Vzdávame sa nepodstatného, aby sme sa mohli sústrediť na to podstatné a životne dôležité.
::
Ján Krstiteľ vyzýva (Mt 3, 2): „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Tieto slová platia aj dnes, aj dnes sú aktuálne a mali by sme sa ich pridŕžať. Pokánie sa spája so sebazaprením, ale aj s očistou, obrodou a povznášajúcou sebadisciplínou.
Osobitne v čase adventu je vhodné spraviť si poriadok v myšlienkach a citoch, v postoji voči blížiacemu sa príchodu Krista. Je to výzva, ktorú treba brať vážne. Je to výzva a zároveň príležitosť.
Pozrime sa na život Jána Krstiteľa. Evanjeliá ho opisujú síce stručne, ale výstižne a plasticky. Bol mužom viery a činu, ktorý svojmu poslaniu – úlohe danej Bohom – obetoval všetko. Práve preto sa stal veľkým a svätým.
Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Kresťan a svet.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.