- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. decembra 2014

Podoby viery

Zápisník – týždeň 49 / 2014
Niektorí ateisti vyvíjajú veľké úsilie na to, aby popreli a znevážili Boha, v ktorého údajne neveria. Usilujú sa znemožniť Cirkev, ktorá je podľa ich tvrdení čisto ľudským útvarom.
Koľko viery je v neviere! Viery zvrátenej, negatívnej, zapierajúcej, teda falošnej. Ide o vieru v nič. Z tohto pohľadu je pravdou, že každý v niečo alebo niečomu verí.
Človek je niekedy schopný poprieť evidentnú skutočnosť a oddať sa klamu. Ak ide o duchovnú sféru – zanechá vieru v Boha a začne veriť v hocičo. Zodpovedný kresťan si vieru chráni viac než oko v hlave.

::
Snažíme sa všetko pochopiť a obsiahnuť rozumom. Ale v živote sa dejú veci, ktoré sa rozumovo vysvetliť či zdôvodniť nedajú, alebo len čiastočne. Ani spojenie rozumu a citu niekedy nepostačuje. Treba uveriť zázrakom, prijať tajomstvo, vrátiť sa na Božiu cestu!
Áno, zázraky sa dejú. Boh stále vo svete pôsobí. Duchovno nezaniklo, len ho azda menej vnímame, súc postihnutí hmotárskou krátkozrakosťou.
Rozum máme na to, aby sme ho používali. No rozum samotný nám vraví, že na všetko nestačí. Ľudské poznanie má svoje hranice, to nás však neoberá o možnosť dobre, užitočne, tvorivo i radostne žiť.
::
Výnimočnosť adventného obdobia sa odráža aj v kalendári. Advent je na rozhraní: občiansky rok sa končí, oproti tomu liturgický rok je vo svojom začiatku.
Môžeme to vnímať tak, že advent symbolizuje, predstavuje koniec aj začiatok – koniec starých spôsobov a začiatok života v Kristovi; ako sa o tom píše v Liste Rimanom (Rim 6, 11): „Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“
Svetlom viery sa nám objasňuje tajomstvo príchodu Spasiteľa. Kto nestratil nádej, nevzdal sa viery, neopustil lásku, ten očakáva naplnenie svojho života. Aby tu nebol nadarmo.
Ján Maršálek
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Advent.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.