- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. decembra 2014

Svätá zem (3)

Robert Hakala
Kána Galilejská - chrám
Kána Galilejská je pomerne známe pútnické miesto, ktoré leží neďaleko od Nazareta. Vzdialenosť zhruba desať kilometrov, autobusom to trvá iba chvíľu, peši do dvoch hodín. V Káne uskutočnil Pán Ježiš svoj prvý zázrak, premenenie vody na víno (Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov). Táto udalosť je opísaná v Jánovom evanjeliu ( Jn 2, 1–11) a priniesla tomuto miestu prekvitajúci obchod s vínom. Na hlavnej ulici, ktorá vás dovedie k miestu, kde sa táto udalosť stala, je množstvo malých obchodíkov, ktorých výnosným artiklom je predaj vína. V rôznych darčekových baleniach, rôznej kvality a ceny, ktorá sa pohybuje od pätnásť dolárov vyššie. Obchodníci vás volajú dovnútra, zadarmo dajú víno ochutnať a samozrejme, čakajú na váš záujem.

Na mieste spomínanej udalosti bol sv. Helenou postavený kostol, neskôr zbúraný. Na jeho základoch stojí v súčasnosti františkánsky chrám, kde si pútnici obnovujú svoje manželské sľuby. My sme to nestihli. Trošku sme sa zamotali v obchodíkoch a keďže sme niekoľko minút meškali, čas vyhradený pre nás uplynul a kostol bol už obsadený inou skupinou.
Informačný panel pri vchode do chrámu
Kána Galilejská - priečelie chrámu

Kafarnaum - Ježišovo mesto
Kafarnaum je nazývaný aj Ježišovým mestom. Náš Pán sem prišiel, keď opustil Nazaret.  (Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní – Jn 2, 12.) V tých časoch to bolo významné miesto obývané židmi. Dnes sú z neho iba ruiny. V žiadnom inom meste nekázal Ježiš viac a nikde neučinil toľko zázrakov ako tu.
Evanjeliá zachytávajú množstvo zázrakov z Kafarnauma, teda viac ako z iných miest Svätej zeme. Tu uzdravil posadnutého (Mk 1, 21–26), muža so suchou rukou (Lk 6, 6–10), Petrovu svokru (Mt 8, 14–15) i stotníkovho sluhu (Lk 6, 5–13). V synagóge predniesol pamätnú reč: Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume (Jn 6, 59). Archeológovia odkryli Petrov dom, kde Ježiš býval hosťom počas svojho účinkovania v tomto meste (Mt 8, 14). Na omietkovej stene sa našli nápisy „Ježiš“ a „Peter“. Dnes je práve tu postavený kostol, ktorý ma presklenú podlahu, a tak môžeme vidieť základy Petrovho domu. Vedľa kostola je umiestnená socha sv. Petra v nadživotnej veľkosti. Neďaleko od sochy je novopostavený chrám rádu Františkánov (1995).
Petrov kostol v Kafarnaume
Interiér kostola
Zvyšky Petrovho domu - nad nimi je postavený kostol

Hora Tábor
Hora Tábor je pre kresťanov taktiež mimoriadne miesto. Spomína sa už v Starom zákone (Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami – Joz 19, 22). Nachádza sa zhruba dvadsať kilometrov od Genezaretského jazera, má výšku 575 m n. m. Odohrala sa tu významná udalosť: Premenenie Pána, ktorá je dôkladne zaznamenaná v Novom Zákone ( Mt 17, 1–9; Mk 9, 2–9; Lk 9, 28–37). (Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa – Lk 9, 28.) Ježiš sa pred očami svojich učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, premenil a zhováral sa s prorokom Mojžišom a Eliášom.

Cesta na vrhol je pomerne strmá a plná ostrých zákrut. Nemusí to byť vyčerpávajúce, nahor sa môžete pohodlne vyviesť taxíkom, ktorých hojný počet je zaparkovaný v obci Daburija. Tešil som na výhľad z tejto hory, vietor však priniesol z púšte drobný piesok a výhľad bol obmedzený. Na vrchu je nádherná záhrada, plná rozkvitnutých kvetov, kostol Premenenia Pána a františkánsky kláštor. Dostatok lavičiek v tieni starých stromov vás ochráni pred prudkým slnkom. Okolie je upravené, útulné, s čistým sociálnym zázemím.


Bazilika Premenenia Pána
Hora Tábor - interiér kostola

(Pokračovanie o týždeň.)

Robert Hakala
Predchádzajúce časti:

1 komentár:

  1. Všetky tri miesta, spomenuté v článku, som mal možnosť navštíviť.
    Vo vzťahu k Ježišovej dobe na mňa najviac zapôsobil Kafarnaum: zvyšky stavieb z tých čias (Petrov dom), ako aj zvyšky synagógy...

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.