- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. februára 2015

Redakčný vestník – február 2015

Sú témy, ktoré v istom čase rezonujú viac než ostatné. Zamestnávajú mysle ľudí a hýbu emóciami. Zvyčajne pritom dochádza k polarizácii názorov. Niekedy ide o umelo (mediálne) vyvolaný spor, týkajúci sa neveľmi významnej veci, inokedy o tému vskutku vážnu a dôležitú, voči ktorej treba zaujať jasný postoj, a to aj za cenu nepochopenia či nesúhlasu.
V PriestorNete možno nájsť články rôzneho zamerania, jednak odborné a umelecké – určené náročnejšiemu čitateľovi, jednak populárnejšie, publicistické  – v niektorých prípadoch zasahujúce práve tie citlivé miesta nášho osobného i spoločenského povedomia. Kto chce byť poctivý, púšťa sa aj do neľahkého zápasu. V tej súvislosti odkazujem na tri príspevky, ktoré vyvolali protirečivé reakcie:
Ako to vnímate vy? Treba sa polarizácie názorov obávať, alebo ju uvítať ako predpoklad riešenia problémov?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.