- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. apríla 2015

Čas ako dar

Žijeme v hlučnom a čoraz hlučnejšom svete, vo svete plnom zvukov, šumov, správ, informácií, klebiet... A v huriavku sa niekedy stráca zmysel pre veci podstatné.
Závažné slovo sa nám stráca v záplave táranín. Akosi sa nevieme sústrediť, stíšiť, zahĺbiť do seba. Chýba nám ticho ako znak pokoja a vyrovnanosti – rozhovor s Bohom.
Ticho lieči a umožňuje začuť a prijať Božie slovo. Nedajme sa zotročiť démonom hluku. Objavme krásu a hĺbku ticha, rozjímania, kontemplácie. Deň bez modlitby je ako dom bez okien.

::
Príroda dýcha v rytme ročných období. Cyklicky sa mení, obnovuje a ovplyvňuje tým aj nás. Lenže ľudský čas, čas nášho žitia nie je cyklický – plynie odniekiaľ niekam, z bodu alfa k bodu omega.
Nevieme sa vrátiť v čase, vždy ideme z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. V tomto zornom poli sa javí hodnota času, ktorý sme dostali: každým okamihom sa jeho časť presúva do minulosti, a tú nezmeníme, čo ako by sme chceli.
Čas vnímam ako dar, ktorý treba využívať priebežne; nemožno si ho odložiť ani zbierať do zásoby. Nech je náš čas časom milosti, časom nádeje, ktorá má pôvod v Kristovom zmŕtvychvstaní.
::
Poznáme to: čiastočne naplnený pohár môže byť z pohľadu jedného poloprázdny a z pohľadu druhého poloplný. Svet je taký, aký ho vidíme. Svojím prístupom k životu naozaj mnoho ovplyvňujeme – ovplyvňujeme nielen svoj život, ale aj život druhých.
Čomu veríme, čo si projektujeme v mysli, to sa stane. Čomu sa oddávame, tomu podľahneme. Mlynár býva biely od múky a baník čierny od uhlia.
Vnímam to ako prejav Božej prozreteľnosti – každému sa stane podľa jeho viery. Boh sa nikomu nevnucuje, nikoho nenúti do zbožnosti. My sami sme strojcami svojho šťastia, prípadne nešťastia.
::

Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.