- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. apríla 2015

Nájdime si čas

Vlado Gregor
Málokedy si pomáham citátmi iných, ale teraz na úvod citujem poľského aforistu Kazimierza Przerwu-Tetmajera. Hovorí, že ľudia sa delia na dva druhy: na tých, čo musia zarábať a na tých, čo nepotrebujú zarábať.
Je to hrozné priznať si, že z nábožensky založených ľudí a z funkcionárov rôznych cirkví a denominácií niekedy vanie príšerný chlad. Ľudia modernej doby, ale bolo to tak i v Kristových časoch, sa stále ženú za nejakým maximom, možno aj dobrým – a nemajú čas na druhých, na tých obyčajných, všelijako zarábajúcich a rôzne nezaistených. Myslím, že o práve tom sú tie prísne slová, ktoré Ježiš vyhodil na oči vtedajšiemu kléru, totiž, že si zakrývajú oči a zapchávajú uši, aby sa neobrátili a aby ich neuzdravil.

Poznačil som si aj jedno paradoxné arabské príslovie o tom, že zlo sa vyskytuje nielen z niekoho viny, ale aj z niekoho pravdy. Pustil mi syn nedávno video z oblasti Mosulu, kde sunnitský islamský štát vyčistil mesto od kresťanov a šiítov. Zdanlivo tam všetko funguje, ľudia majú istotu a všetci musia poslúchať. Nadšenie mladých bojovníkov je bezhraničné, ale cítiť z neho mŕtvolný dych. Pripomenulo mi to budovateľské reči z päťdesiatych rokov, ktoré najlepšie charakterizuje heslo: Kto nie je s nami, je proti nám! Ide o priamu opozíciu voči Kristovmu upozorneniu, že kto nie je proti vám, je za vás.
Izolujeme sa, nemáme na nikoho čas, vanie z nás arktický chlad a takým spôsobom sa robíme hluchými, slepými a nedozvedáme sa pravdu. Kostoly mimo omší zatvárame a nie sme ochotní venovať sa tým „nie našim“, možno smradľavejším a nezodpovednejším od nás. Namiesto toho, aby sme si rozdelili služby, a aj keď sme nepočetní, iste by sme to zvládli, zamkneme Boží príbytok, nainštalujeme tam kamery, poplašné zariadenia, prípadne tam natiahneme reťaz... Človeku pri tom napadne to latinské „O tempora, o mores“, teda: aké sú to časy a aké sú to mravy! Modernú techniku využívame na to, aby sme sa ešte viac izolovali.
Nedebatujeme, izolujeme sa, vyhradzujeme si právo poučovať a nechceme vnímať reálny život a zúfalých ľudí, ktorým je už všetko jedno, ktorí túžia už len po tom, aby im niekto venoval nejakú tú úprimnú hodinku. Pekne a intenzívne nasledujeme toho nášho Krista, svätého Františka a množstvo iných svätcov, obetujúcich sa často až do krajnosti! Pohodlie, istoty, zabezpečenosť, nedotknuteľnosť a z toho plynúca neinformovanosť a krutosť sa vyskytujú aj pri skromnom a navonok svätom spôsobe života...
Ľudia hľadajú akceptáciu, prijatie, paradoxne preto sa oddeľujú, vydeľujú, izolujú, dávajú si heslá a nálepky a dištancujú sa od iných a ostatných. Keď to vidí iná skupina, postaví sa do opozície, zorganizuje sa, začne bojovať za svoju väčšiu pravdu a začarovaný kruh sa opakuje... Kristus premohol satana, odvrhol jeho pokušenia a zobral mu silu, ale my mu stále, opakovane podliehame, pretože sa stále cítime silnejší a pravdivejší od mnohých, ktorým sa vyhýbame, nemáme si s nimi čo povedať a nechceme ich ani stretnúť.
Kajajme sa a verme evanjeliu!
(Nedeľa Božieho milosrdenstva, 12. 4. 2015)
::
::

1 komentár:

  1. V ideálnom stave by boli naše kostoly stále otvorené a plné modliacich sa ľudí. Dnešná skutočnosť je však iná. Zjavne nie je možné ponechávať všetky kostoly po celý deň otvorené. Mohlo by dochádzať nielen k poškodzovaniu, ale aj k znesväcovaniu posvätných priestorov.
    Záleží na konkrétnych možnostiach a okolnostiach. Iné je to trebárs v kúpeľnom meste a iné na dedine, kam noha návštevníka či turistu takmer nikdy nevkročí... Vo väčšine prípadov považujem za dostatočné, keď je otvorená vstupná chodba – s kľakadlom a s informáciami o kostole a čase konania bohoslužieb.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.