- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. mája 2015

Redakčný vestník – máj 2015

Z bohatej ponuky PriestorNetu vyberám tentoraz dva príspevky:
Karol Dučák pripravil rozhovor s mladým rakúskym diakonom Manuelom Sattelbergerom. Z jeho slov sa dá vyčítať mnoho zaujímavého – aj o tom, čo zrejme čaká Cirkev na Slovensku. 
Manuel Sattelberger okrem iného hovorí: „Budúcnosť Cirkvi bude napätá a ja budem rád pri tom. Nakoľko budem môcť, budem tiež spolutvoriť a spolupracovať! Ježišovo posolstvo nesmie umĺknuť – tu má Katolícka cirkev v Rakúsku aj v budúcnosti čo robiť! S istotou budeme početne slabší, ale my sa s tým nesmieme uspokojiť. Choďte k všetkým ľuďom a staňte sa ich učeníkmi! Tento príkaz dostali apoštoli a ich nástupcovia od samého Krista! Musí sa nám stále viac dariť podieľať sa na konkrétnom živote ľudí, byť tu pre ich starosti a radosti. Iba spravovať je veľmi málo a nie v pravom duchu Ježiša!“


Pavel Duraj je autorom rozsiahlej úvahy O emancipácii žien (s podtitulom Pohľad z druhej strany). Rozoberá v nej aj tie aspekty danej problematiky, o ktorých sa akoby nepatrí hovoriť. Úvahu publikujeme na pokračovanie, prvé dve časti už boli uverejnené:

Dočítania v PriestorNete!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.