- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. mája 2015

Trauma z odvolania

Vlado Gregor
Je to pravda istá: Ak zrádzame Krista,
čaká nás potopa, a nie krásny prístav...
Milí moji, nech už uvažujem, koľko uvažujem, stále sa mi tlačí do úst a do pera naliehavý pocit, že tí moslimovia nám ani nemusia podrezávať krk, pretože my sami si podrezávame konár pod sebou. Deje sa to už po dlhé roky, konár je hrubý, no ak ho úplne prerežeme, pád bude veľký a ťažký.
Zvlášť od Druhého vatikánskeho koncilu je markantné, ako vzrastá neúcta k starším, k tradícii, k akýmkoľvek pevným zásadám. Na tom našom konzervatívnom Slovensku, kde sa ešte vo veľkom tak zúfalo drží zdravý sedliacky rozum, je to zvlášť jasne pozorovateľné. Potvrdzuje to aj stále otvorená a permanentne otváraná „bezákovská“ rana.

Nám starším, prípadne predčasne zostarnutým, je jasné, že v podstate tejto kauzy je neúcta k osvedčeným pravidlám, takmer večným zásadám, a nepochopiteľný a nedefinovateľný pocit výnimočnosti a pýchy, ktorý hraničí s hlúposťou. Keďže však máme prísne zakázané nazývať blížneho hlupákom, nazvime to len neskúsenosťou a naivitou. Žiaľbohu, u nás mužov tieto naivné a čierno-biele pohľady dokážu pretrvávať veľmi dlho. Veď sa aj hovorí, že chlapi idú z puberty rovno do senility.
Je neuveriteľné, nakoľko bohatá je v rámci tejto kauzy produkcia drzosti od našich dvojnásobných spolubratov Čechov, ktorí sa nevedia zbaviť pocitu akéhosi protektorstva a preverenej a preskúšanej modernosti vo vzťahu k nám. Akoby predpokladali, že ešte stále prevažne pasieme ovce...
Bojíme sa hovoriť pravdu, bojíme sa diskutovať nielen o nás, nielen o našich dejinách, ale pomaly už o každej – sprostosti. Dokonca ani takú osobnosť ako Ľudovít Štúr si nevieme s úctou a svorne pripomenúť. Knihu nášho spolubrata Šebastiána Laba sme úplne odignorovali a stále nechceme pochopiť, že príčinou zániku každej civilizácie je programová neúcta k starším a plánované odbúravanie akýchkoľvek mantinelov. To platí nielen vo vzťahu k celku a univerzu, ale aj o maličkostiach a konkrétnostiach!
Formálne chyby sa isto môžu vyskytnúť, je ťažké a niekedy až nemožné presne dodržiavať všetky pravidlá, veľa závisí od konkrétnych okolností, ale tá Božia zásadná sila, ktorá dala vzniknúť svetu, je aj v dôvere a úcte nielen k stvorenstvu, ale aj k ľuďom okolo nás. A to zvlášť v úcte k našim pôvodcom a autorom, nielen k tým nadprirodzeným, ale aj prirodzeným.
Ak si prestaneme vážiť Boží a Kristov odkaz, to Slovo, ktoré tu bolo ešte pred Abrahámom, ak rezignujeme z jeho odovzdávania, tak zradíme nielen Krista, ale aj samých seba a svoju budúcnosť.
(29. 4. 2015)
::
Súvisiaci článok: Prípad odvolaného arcibiskupa
::

5 komentárov:

 1. Karol Dučák11.5.15

  Keďže som o permanentne otváranej „bezákovskej“ rane už čosi popísal, myslel som, že sa k téme nebudem viac vyjadrovať. Lenže celý ten humbuk okolo tejto kauzy v poslednej dobe ma mimoriadne poburuje. Ako keby bol na Slovensku jediný nespravodlivo ukrivdený svätec a my, ktorí sme sa neponáhľali pofúkať boľačky nášho emeritného arcibiskupa, ale aj naši biskupi, ktorí bez reptania prijali rozhodnutie Svätého stolca, by sme si teraz mali spytovať svedomie. Nie je to tak dávno, čo boli biskupi krajín bývalého Východného bloku mučení a žalárovaní predchádzajúcimi totalitnými ateistickými režimami, ale po roku 1989 od nás nikto z nich nežiadal, aby sme im pofúkali boľačky.
  Každému z nás sa v živote udeje krivda. Aj ja som neraz musel prehltnúť nespravodlivé obvinenie, ohováranie, znevažovanie, či potupovanie. Mal som vari aj ja vystúpiť v televízii a žobroniť o pravdu? Mal som sa sťažovať: „Deje sa mi krivda! Nikto sa ma nezastane! Som sám!“?
  Ani s odstupom času nemám dôvod meniť svoj postoj v tejto kauze. Nikdy som netvrdil, že bol pán emeritný arcibiskup zlý človek. Naopak, bol mi sympatický až do chvíle, keď začal cez bulvár riešiť svoje problémy a znevažovať vlastnú Cirkev.
  Odmietam podsúvanie obrazu jedného svätého emeritného arcibiskupa na jednej strane a Konferencie biskupov Slovenska, zloženej z „nehodných“ biskupov na strane druhej. Plne stojím a budem aj naďalej verejne stáť pri našich biskupoch.
  Emeritný arcibiskup bol nesporne sympatický, dobrý človek a úspešný teológ, ale nebol anjel. Aj on urobil mnoho chýb. Svoje o tom vie JUDr. Ján Čarnogurský a kto si prečíta jeho článok, musí sa vážne zamyslieť nad dôsledkami kauzy. (Porov. Čarnogurský J. st. Ešte k prípadu arcibiskupa Róberta Bezáka. In Postoy.sk. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/content/jan-carnogursky-st-este-k-pripadu-arcibiskupa-roberta-bezaka)
  Okrem toho emeritný arcibiskup sa neraz verejne prezentoval ako modernista a liberál, pričom niektoré jeho počiny boli prinajmenšom diskutabilné.
  Ak pápež uzná za vhodné arcibiskupa Bezáka rehabilitovať, budem len rád. Už aj preto, že permanentne otváraná kauza traumatizovala celú spoločnosť. Musím však položiť otázku: dočká sa rehabilitácie aj slovenská Katolícka cirkev, ktorú táto kauza natoľko poškodila? A na túto otázku by si mal dať odpoveď každý z nás.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vážení Gregor a spolubrat Dučák: tak ako gazdovi trčala z čižmy akási bylina, aj z vašich pier trčí nenávisť (voči Čechom) a slabosť pre "výstižné" vyjadrenia nebohého "Šeba Labu". Jeho (kým autorizovaný?) hanopis lahodí vášmu zraku a radi prepáčite túto znôšku falošne dobrácky znejúcich (no nenávistných) vyjadrení jezuitu. Vaša sebareflexia dosiahla hraničný bod nekritického sebauznávania. Na piedestáli vašej mysle stojí POSLUŠNOSŤ. A ste schopní vycítiť, že aj voči bývalému trnavskému arcibiskupovi sa zdvihla tajomná, ututlávaná, zákerná vlna neposlušnosti? Máme predpokladať, že jeho vymenovanie do toho úradu sa neudialo po dôkladnej premyslenosti? Vy ešte i teraz tvrdíte, že NEPOSLÚCHOL SV: OTCA. Ale veď (v takej vážnej veci) nielenže neexistuje pápežov dekrét, ale Štátny sekretariát sv. Stolice tvrdí, že "Svätá stolica dáva rovnako na vedomie, že postupy použité v tomto prípade, sú postupmi platnými v celej Katolíckej cirkvi, pri ktorých si oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi (por. kán. 416) nevyžaduje pápežský dekrét".
   (Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150518041)
   Trúfate si tvrdiť, že priamy účastník stretnutia ab R. Bezáka so sv. Otcom, emeritný kardinál Sväej rímskej Cirkvi Miloslav Vlk sa vyjadril nepravdivo? Dôkladne som si prečítal, i vypočul (na TV Noe) jeho rozvážne a nanajvýš citlivé svedectvo. Kto by toto znevažoval, nedopúšťa sa ničoho zlovoľného, iba odlišného postoja? Ak túžite po pokoji a totálnej jednote v zmýšľaní, zamierte na ktorýkoľvek cintorín, tam ten pokoj s určitosťou nájdete! A ako vidím, veľmi vám prekážajú "bulvárne médiá". Ale veď my kresťania katolíci máme svoje rádio Lumen a TV Lux. Prečo sa nevyužívajú na riešenie takýchto pálčivých otázok? Pochopte, že poslušnosť vyžaduje totálne zrieknutie sa vyjadrenia vlastných myšlienok a vyvoláva strach, že vyjadrením iného názoru sa previňujem (voči...?). Komu a pre aké príležitosti bolo určené aj posolstvo sv. J.P.II : NEBOJTE SA? Vám, čo sa stotožňujete s totálnou poslušnosťou, alebo nám (údajne heretikom), čo si myslíme to isté, čo vy, ale trocha odlišne? Ste presvedčení, že ste jedinými nositeľmi jednoty? Že nám, inak ako vy zmýšľajúcim nejde tiež o jednotu? Spomeňte si, ako obhajoval sv. Cyril bohoslužbu v našom jazyku pred "múdrymi" tej doby. To, čo povedal, platí aj pre vás : "Či nesvieti Slnko na každého rovnako"? Takže: zabudnite na to, že len vy ste nositeľmi jasnozrivosti. Vyžadujete pokoru, konajte ju aj vy, aby ste nás presvedčili o Láske...

   Odstrániť
  2. Takúto kauzu si žiaden kresťan-katolík neželal. Žiaľ, je na svete a nemôžeme si pred ňou zatvárať oči. Spočiatku sa zdalo, že bude lepšie mlčať, ale ukazuje sa potreba vyjadriť názor, nezostať bokom, nebyť ľahostajný... Budeme sa preto na stránkach PriestorNetu tejto téme ešte venovať.

   Odstrániť
  3. Pán Stefunko,
   poslušnosť voči pápežovi (Cirkvi) – v zmysle viery – neznamená zrieknutie sa vlastných myšlienok ani strach so samostatného premýšľania. Ak veríme v Svätú katolícku cirkev a držíme sa jej učenia, tak nasledujeme Krista. Takáto poslušnosť teda úzko súvisí s vierou a vernosťou.
   K prípadu odvolaného arcibiskupa Bezáka:
   Dajme bokom formality aj dojmy a pozrime sa na to podstatné – na pravdu viery. Bývalý arcibiskup viackrát (aj verejne, cez masmédiá) vyjadril myšlienky, resp. názory nezlučiteľné s učením Cirkvi; už samotná táto skutočnosť bola dostatočným dôvodom na odvolanie. Nehovoriac o jeho slovách a činoch po tom, čo bol vyzvaný, aby odstúpil.

   Odstrániť
 2. "Opatreniu, ktoré svojho času Svätý Otec učinil voči Mons. Bezákovi, predchádzalo dôkladné skúmanie a objektívne posúdenie všetkých dostupných súčastí, zvlášť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie uskutočnenej v Trnavskej arcidiecéze na prelome mesiacov január a február 2012..."
  Zdroj: TK KBS - treba si prečítať celú správu - http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150518041

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.