- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. októbra 2015

Ovládnu nás moslimovia?

Karol Dučák
Konfrontácia dvoch najväčších svetových náboženstiev sa v poslednej dobe vyhrotila v súvislosti s udalosťami na území Islamského štátu, v ktorom moslimskí teroristi kruto tyranizujú nielen svojich vlastných moslimských veriacich, ale omnoho viac inovercov. Týka sa to aj kresťanov, z ktorých mnohí prišli o život, iným boli zničené domovy, takže v miliónových masách boli nútení hľadať útočište mimo svojej vlasti. Teroristi islamského štátu sa vyhrážajú, že budú postupne rozširovať teritórium svojej vlády a zavedú tam kruté poriadky. Vo svete vzrastajú obavy a ozývajú sa extrémne hlasy, varujúce pred ovládnutím kresťanského sveta moslimami. Týmto náladám nahrávajú aj štatistiky, podľa ktorých má moslimský svet vyšší prirodzený prírastok obyvateľstva.

Kým dnes vo svete žije približne 1,6 miliardy moslimov a 2,2 miliardy kresťanov, podľa celosvetových štatistík moslimov pribúda rýchlejšie ako kresťanov, takže rozdiel v počte príslušníkov oboch náboženstiev sa výrazne znižuje.
Podľa štúdie renomovanej americkej organizácie Pew Research Center vzrastie počet kresťanov vo svete do roku 2050 zhruba o 0,72 miliardy, no v rovnakom období sa zvýši počet moslimov až o vyše 1 miliardu. V absolútnych číslach teda podľa americkej štúdie vzrastie počet kresťanov na 2,92 miliardy v roku 2050, kým počet moslimov v rovnakom období vzrastie na 2,76 miliardy. Kým dnes je vo svete o 0,8 miliardy viac kresťanov ako moslimov, v roku 2050 bude rozdiel v počte už len 0,16 miliardy v prospech kresťanov. Keďže pribúda počet príslušníkov iných náboženstiev, percentuálny podiel kresťanov na celosvetovej populácii sa podľa americkej štúdie v blízkej budúcnosti nebude výrazne meniť a v roku 2050 bude činiť zhruba 31,4 % práve tak ako tomu bolo v roku 2010. Percentuálny podiel moslimov na celosvetovom obyvateľstve však vzrastie z 23,2 % v roku 2010 na 29,7 % v roku 2050. (Porov. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050. Dostupné na internete: pewforum.org.)
Vysoký prírastok počtu moslimov sa pripisuje predovšetkým vyššej miere pôrodnosti moslimskej populácie. Kresťania z vyspelých krajín nechcú mať početnejšie rodiny, hoci sú relatívne bohatí, ale moslimovia sa neboja mať viac detí, aj keď sú chudobnejší. Preto moslimov pribúda rýchlejšie ako kresťanov.
Zvlášť situácia na európskom kontinente je katastrofálna. Súčasná Európa prežíva hlbokú krízu viery. Nie je vylúčené, že zločiny islamských teroristov sú zdvihnutým Božím prstom nad nami, aby sme sa spamätali, kým nie je neskoro. Naša viera sa vyprázdňuje, chladne. Európa sa zrieka svojho kresťanského dedičstva a tým ohrozuje vlastnú existenciu. Je najvyšší čas vrátiť sa ku kresťanským koreňom našej civilizácie, kým nie je neskoro.
Natíska sa neodbytná otázka: Naplnia sa pesimistické perspektívy, ktoré odhaľuje americká štúdia? Podľa všetkého nie je veľa dôvodov na optimizmus, ale ani na čierny pesimizmus. Štúdia organizácie Pew Research Center totiž nezohľadňuje niekoľko dôležitých faktorov, ktoré môžu budúci vývoj, prognózovaný v štúdii, výrazne zmeniť. Počty kresťanov vo svete, z ktorých štúdia vychádzala, totiž mohli byť značne skreslené. V niektorých krajinách sú kresťania diskriminovaní a získať odtiaľ presné počty kresťanov je veľmi ťažké. Týka sa to napríklad Číny.
Ako uvádza katolícka agentúra CNA, americký profesor sociológie Rodney Stark a jeho spolupracovník Xiuhua Wang prognózujú vzrast počtu kresťanov v Číne z približne sto miliónov v roku 2014 na 295 miliónov v roku 2030 a neskôr dokonca až na 579 miliónov v roku 2040. (Porov. Bunderson C. Why is Christianity growing so quickly in mainland China? In: Catholic News Agency. Dostupné na internete: catholicnewsagency.com.) Len v samotnej Číne by teda malo žiť vyše pol miliardy kresťanov. Ak by sa tieto prognózy potvrdili, výrazne by to spochybnilo údaje v štúdii organizácie Pew Research Center.
Pomer počtu kresťanov a moslimov v nasledujúcich desaťročiach však môžu zmeniť aj iné skutočnosti. Krízu totiž neprežíva len kresťanstvo, ale aj islam.
Nedávno poskytol arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, rozhovor pre slovenský internetový denník Postoj, v ktorom sa okrem iného zmienil aj o islame: „... islam nie je len náboženstvo, je to aj, či predovšetkým, spoločensko-náboženský systém, ktorý prechádza veľkou krízou. Vidieť ju v tom, že na moderný svet reaguje extrémnym konzervativizmom, nevie viesť s realitou moderného sveta konštruktívny dialóg, napríklad aj v kritickom pohľade na svoju minulosť. Neprešiel fázami vývoja ako kresťanstvo a obnovenie svojho vplyvu vidí len vo vlastnej radikalizácii... Ale aj v samotnom islame dochádza ku konfrontácii, v budúcnosti ho čaká veľká skúška. Napríklad vo chvíli, keď sa vzbúria ženy alebo sa jeho predstavitelia a duchovní budú musieť konfrontovať a vyrovnať s literárno-historickou kritikou Koránu, tak nastane nový vývoj“ (Cyril Vasiľ: Utečenci sú pre nás misionárskou výzvou. In: Konzervatívny denník Postoj. Dostupné na internete: postoj.sk.)
Tak ako kresťanstvo, aj islam je nejednotný, takže sa neraz stáva, že moslimovia zabíjajú moslimov a tieto bratovražedné konflikty ešte viac komplikujú už beztak napätú situáciu v moslimskom svete. Teror, ktorý šíria moslimskí fanatici, totiž vyvolal veľké zdesenie a pobúrenie aj v moslimskom svete a stal sa katalyzátorom explózie konverzií moslimov na kresťanstvo.
Nie všetci moslimovia sú zákerní vrahovia. Sú medzi nimi aj milióny ušľachtilých ľudí, hľadajúcich pravú vieru, a to je nádej pre celý svet. Konfrontácia s brutálnymi zločinmi v mene islamu vyvoláva u mnohých moslimov otázky, či možno v mene ich viery páchať také hrozné činy. Teror islamského štátu teda nie je len pohroma, ale aj nová nádej, výzva. Je na nás, či túto výzvu prijmeme a zužitkujeme na ďalšie rozširovanie kresťanstva v moslimskom svete, alebo či hanebne zlyháme.
Novou veľkou nádejou evanjelizácie sa stal internet a masovokomunikačné prostriedky. Dnes už je na celom svete množstvo kresťanských internetových stránok, ktoré šíria kresťanské posolstvo medzi Arabmi v ich rodnom jazyku. Akčný rádius týchto stránok je prakticky neobmedzený a prináša bohatú úrodu podobne ako množstvo kresťanských rozhlasových a televíznych programov, vysielaných do celého moslimského sveta. Ešte nikdy v histórii neprežíval islam také otrasy ako v súčasnej dobe.
Aj po nemecky písaná internetová stránka Jesus.ch odhaľuje úctyhodné rozmery konverzií moslimov na kresťanstvo v arabskom svete. Hoci „sa na Strednom a Blízkom východe rozširujú radikálne islamistické prúdy, rastie aj počet moslimov, ktorí sa stávajú kresťanmi, informuje nadácia Open Doors. Vo všetkých arabských krajinách sú teraz kresťanské komunity. Väčšina vznikla v predchádzajúcich 25 rokoch. Podľa Zee News približne šesť miliónov moslimov na celom svete konvertuje ročne na kresťanstvo. (Gott offenbart sich unkonventionell. Die Jesus-Revolution in den arabischen Ländern. In: Jesus.ch. Dostupné na internete: jesus.ch.)
Potvrdzuje to aj Nizar Shaheen z kresťanského televízneho programu Light for the Nations, vysielaného do celého moslimského sveta, ktorý doslova hovorí: „To sa ešte nikdy nestalo. Všade v celom arabskom svete prijímajú ľudia Ježiša.“ (Gott offenbart sich unkonventionell. Die Jesus-Revolution in den arabischen Ländern. In: Jesus.ch. Dostupné na internete: jesus.ch.)Heidi Baker z Iris Ministries uvádza, že tisíce afrických moslimov sa dávajú pokrstiť a stávajú sa z nich nasledovníci Ježiša Krista. Mnohým z nich sa Ježiš zjavil vo sne. Podľa jeho odhadu polovica súčasných kresťanských duchovných v týchto oblastiach bola predtým imámmi v mešitách. (Porov. Gott offenbart sich unkonventionell. Die Jesus-Revolution in den arabischen Ländern. In: Jesus.ch. Dostupné na internete: jesus.ch.)
Skutočnosť, že medzi moslimskými konvertitmi je veľa bývalých islamských duchovných, je dôležitá. Je to aj príbeh moslimského duchovného Mustafu al-Naggara, bývalého vodcu viacerých islamských teroristických skupín v Egypte. Bol moslimským kazateľom, predriekavačom v mešite a vedúcim jednej veľkej moslimskej knižnice. Bol viackrát zatknutý a mučený, pretože opakovane podnikal atentáty na kresťanov a ich kostoly. Počas púte do Mekky sa mu zjavil Ježiš Kristus a povedal mu, že má „veriť v pravého Boha“. Takto Mustafa začal spoznávať kresťanstvo. Aj túto svoju skúsenosť opísal vo svojej knihe Deti Ismaela. Po svojej konverzii začal Mustafa ohlasovať kresťanstvo a napísal viacero spisov na téma kresťanstvo a islam. Moslimovia ho však začali prenasledovať a spôsobili mu aj viacero fyzických zranení. (Porov. Muslime begegenen Jesus In: Jesus.ch. Dostupné na internete: jesus.ch.)
Je zaujímavé, že práve počas púte do Mekky mali viacerí moslimovia vízie Ježiša Krista a rozišli sa islamom. Riaditeľka školy Nahed Mitualli bola presvedčená moslimka, ktorá nenávidela všetkých nemoslimov. Ako však sama uvádza vo svojej výpovedi, počas púte do Mekky odhalila pravdu o islame a odvtedy začala porovnávať islam s kresťanstvom. Vďaka usilovnému štúdiu spoznávala Ježiša Krista ako Boha a záchrancu. Preto stratila všetko – prácu, rodinu, úctu a vážnosť vo svojom prostredí, ale našla poklad najcennejší – pravého Boha. Dnes je autorkou viacerých spisov na tému kresťanstvo a islam. (Porov. Muslime begegenen Jesus In: Jesus.ch. Dostupné na internete: jesus.ch.)
Aj turecký stavebný robotník Ali Baktas našiel Ježiša Krista v Mekke. Predtým bol alkoholikom a keďže sa chcel svojho zlozvyku zbaviť, podnikol púť do Mekky, aby sa z neho stal „správny moslim“. Vo sne sa mu zjavil Ježiš Kristus ako „pravý Boh“. Hneď na druhý deň ráno začal Ali rozprávať o tejto udalosti svojim spolupútnikom a ospravedlnil sa im, že nemôže pokračovať v púti, pretože sa stal stúpencom Ježiša Krista. Neskôr bol Aliho príbeh sfilmovaný a je k dispozícii aj na početných internetových stránkach, preložený do mnohých rečí.
Takýchto príbehov sú milióny. Potvrdzuje to aj páter Zakaria Henein, koptský duchovný z Egypta, ktorý s údivom konštatuje: „Čo sa dnes deje v moslimskom svete, nikdy predtým neexistovalo: mnohí moslimovia zo všetkých vrstiev – mladí i starí, vzdelaní i nevzdelaní, muži i ženy, dokonca aj extrémisti – prijímajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.“ (Gott offenbart sich unkonventionell. Die Jesus-Revolution in den arabischen Ländern. In: Jesus.ch. Dostupné na internete: jesus.ch.)
Toto je nová nádej nás kresťanov. Sme ohlasovateľmi radostnej zvesti, nie čiernych predtúch. Pravý kresťan musí mať na pamäti Ježišove slová: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Ježiš je tu s nami a neopustí nás. Len my nesmieme opustiť jeho. Pokiaľ budeme mať živú vieru v Boha, nemusíme sa islamu obávať. Nesmieme však čakať so založenými rukami. Nezabúdajme, že cieľ kresťanstva sa od najstarších čias nezmenil. Pán Ježiš povedal: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19–20).
Toto poslanie potvrdzuje aj dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Ad gentes, v ktorom sa okrem iného píše: „Kdekoľvek Boh otvára dvere slova, aby sa mohlo hlásať Kristovo tajomstvo, všetkým ľuďom treba s dôverou a vytrvalosťou zvestovať živého Boha a toho, ktorého poslal na spásu všetkých, Ježiša Krista, aby nekresťania, keď im Duch Svätý otvorí srdcia, uverili, slobodne sa obrátili k Pánovi a úprimne sa otvorili tomu, ktorý, keďže je ,cesta, pravda a život´ (Jn 14, 6), spĺňa všetky ich duchovné očakávania, ba v nekonečnej miere ich aj prevyšuje“ (Druhý vatikánsky koncil, dekrét Ad gentes, č. 13).
Naším cieľom musí byť privádzať všetkých ľudí k jedine pravej katolíckej viere. Aj moslimov. Mnohí z nich neúnavne hľadajú svetlo, Ježiša Krista. Pomôžme im ho nájsť! Modlime sa za nich, za ich konverziu na našu vieru. Len tak zachránime aj sami seba.

::
Súvisiace články:

4 komentáre:

 1. Anonymný7.10.15

  Pre pochopenie urcitych prvkov globalneho problemu doporucujem vypocut jedneho zo zakladatelov Al Kaidy: https://www.youtube.com/watch?v=wMVcFE9Wl5c .Rozhodne by som ho nepovazoval za blbca. Dopocujete sa aj velmi zvlastne fakty,ktore Vam osvetlia
  aj ulohy Spojenych Statov na Arabskom vychode..

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Videozáznam som si pozrel. Ďakujem za tip.
   Komunikačná a informačná prepojenosť sveta má nepochybne svoje pozitíva, ale paradoxne (paradox vnímam ako zdanlivý protiklad) prináša aj informačnú presýtenosť, roztrieštenosť názorov, dezorientáciu, prináša zmätok – zdá sa, že dnes už bojuje každý proti každému.
   Nezaškodí preto občas aj vypnúť (televízor, rádio, počítač) a započúvať sa do odkazu predkov, takpovediac, napojiť sa korene. Stojí za to položiť si otázku: Ako by na ten či onen problém reagovali ľudia kedysi, ako by reagovali tí, ktorých si vážim a už nie sú medzi nami (možno rodičia, starí rodičia, príbuzní, učitelia)?
   Alebo si naozaj myslíme, že ľudia pred nami boli hlúpi a len my máme správny recept na všetko?!

   Odstrániť
  2. Karol Dučák8.10.15

   Toto video som už videl a potvrdzuje moje presvedčenie o tom, že Islamský štát je dielom amerického imperializmu. Tu však Američania precenili svoje sily a schopnosti, takže sa im situácia úplne vymkla z rúk. Otvorili Pandorinu skrinku a zrazu sa začali diať veci, ktoré predtým nedokázali predvídať. Napríklad súčasné majstrovské ťahy Vladimíra Putina, ktorý ich zosmiešnil pred celým svetom. Vyvolali však aj otrasy v moslimskom svete, ktoré spôsobia výrazné oslabenie islamu v celosvetovom meradle. A toto je pre nás, kresťanov, obrovské plus napriek nesmiernemu utrpeniu našich bratov a sestier v Kristu na Blízkom Východe. Ich mučenícka krv však prináša ušľachtilé ovocie a my ho musíme maximálne rozmnožiť.

   Odstrániť
 2. Karol Dučák25.5.16

  Potvrdzujú sa slová arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Islam prechádza veľkou krízou. Dochádza v ňom ku konfrontácii a v budúcnosti ho čakajú veľké skúšky, ako o tom svedčia slová, ktoré pri návšteve pápeža Františka povedal imám Al-Tayyib:
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160525028

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.