- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. októbra 2015

Redakčný vestník – október 2015

Uplynulý mesiac priniesol v spoločenskej sfére viacero nových či staronových udalostí, podnetov i otázok, a to sa odzrkadlilo aj v príspevkoch, ktoré boli zaradené do PriestorNetu. Mali sme a máme možnosť prečítať si články o nelegálnej migrácii, tiež mariánsku báseň, aforizmy, ako aj informáciu o novej knihe nášho autora Vlada Gregora...
Žijeme v dobe informačného smogu, nestálosti, popletenosti a relativizovania všetkého. Preto sa usilujeme pridŕžať toho, čo nikdy nesklame, o čo môžeme oprieť svoj život – naším zákonom je kresťanské učenie.
Tak ako sa božské prejavuje v malom, tak aj veľkosť človeka sa prejavuje v malom, v schopnosti a ochote niečoho sa zriecť, prejaviť vernosť, pretvárať každodennosť, prijať svoj údel.

Ježiš povedal farizejom a saducejom (Mt 16, 3): „Viete vysvetliť vzhľad oblohy, ale nie ste schopní posúdiť znamenia čias.“ Nebuďme ako oni. Všímajme si príznaky doby a poukazujme na ne z hľadiska viery – aj v PriestorNete.
::
Prečítajte si:
::

Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.