- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. februára 2016

Na čom stojíme

11. 2. 2016
Množia sa hlasy upozorňujúce na reálne nebezpečenstvo vzniku veľkého vojenského konfliktu. A nie sú to len okrajoví analytici či publicisti, ale aj významní svetoví činitelia, ktorí vidia do problémov. Ale akoby nikto nepoznal spôsob možnej záchrany.

12. 2. 2016
Keď sa človek pridŕža niečoho neodskúšaného, labilného, čo je dané len mienkou alebo módou, keď sa orientuje podľa menlivých názorov sveta, ľahko poblúdi, ľahko spadne... Kresťanstvo je tu stáročia, tak ako Cirkev – to je pevný pilier, o ktorý sa hodno oprieť.


13. 2. 2016
V televízii som videl zábery zo židovskej náboženskej školy. Aká horlivosť! Z nás, európskych kresťanov, sa nadšenie akosi vytratilo, horlivosť sa rozpustila v záplave pozitivizmu a konzumizmu. Kresťan musí v sebe oživovať vieru, horieť oduševnením a zapaľovať aj okolie. Vec viery je vecou života.

14. 2. 2016
Predvolebný boj sa vyostruje. Žiaľ, nie je to boj za ideály, je to boj medzi stranami a osobami, boj nepekný a nečistý.

15. 2. 2016
Kde je pravda? Je vôbec možné objaviť ju v dnešnom trasovisku názorov, mienok, informačných a dezinformačných atakov? Podstata problému je však v inom – tento svet nechce poznať pravdu, aby sa ňou nemusel riadiť.

16. 2. 2016
Je až neuveriteľné, ako ľahko sa zriekame overených hodnôt a pravidiel. Ľakáme sa každej kritiky, každého obvinenia z nemodernosti a nedemokratickosti. Naši nepriatelia narúšajú základy stavby, v ktorej žijeme a ktorú sme zdedili po predkoch (rozumej: stavbu našej viery), a my sa tvárime, že sa nič nedeje... Dejiny nás odsúdia za zradu kresťanských ideálov! Ako píše apoštol Pavol: „Mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6, 23).

17. 2. 2016
Ak sa do parlamentu dostane kvázi politická strana Sme rodina, ktorá kandiduje v tohtoročných voľbách, bude to ďalší dôkaz pokračujúceho úpadku nášho spoločenského a politického života. Niektorí nám bezočivo chcú dokázať, že aj úspech v politike si možno kúpiť. Má už aj česť len cenu peňazí?

18. 2. 2016
Paul Johnson v knihe o Ježišovi (Životopis pre 21. storočie) píše: „Zlo nie je len objektívne a materiálne, ale aj subjektívne a osobné, diabol existuje a musí byť premožený silou vôle a jasným rozlišovaním medzi dobrom a zlom.“ S tým súvisia rôzne pokušenia a k tým najrafinovanejším patrí pokušenie privlastniť si božskú moc, pokušenie „uctievať materiálny úspech a zavrhnúť svojho ducha, dať prednosť poznaniu pred dobrom a ovládnutiu prírodných síl pred Stvoriteľom“.

19. 2. 2016
Odklon od čítania patrí k smutným javom súčasnosti. Pravdaže, keď o tom hovorím, nemám na mysli čítanie reklamných tlačovín či bulvárnych časopisov, ani bezmyšlienkovité sýtenie sa obsahom internetu – mám na mysli sústredené čítanie hodnotnej krásnej a odbornej literatúry, čo sa nedá ničím nahradiť. Tuším Romain Rolland svojho času povedal, že ľutuje ľudí, ktorí nepoznajú radosť z čítania kníh.

20. 2. 2016
Na čom stojíme? Na akom základe? Keď človek stratí majetok, stratí veľa, keď stratí slobodu, stratí ešte viac, ale keď stratí vieru, tak stratí všetko.

21. 2. 2016
Z liturgického čítania na dnešnú druhú pôstnu nedeľu: „Mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky“ (Flp 3, 18–19). A ako prídavok ešte jeden verš z danej kapitoly Listu Filipanom: „Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okyptencov!“

22. 2. 2016
Väčšina migrantov sa dostáva do Európy s pomocou pašerákov. Hovorí sa o nutnosti nekompromisného potierania tejto formy organizovaného zločinu. Pýtam sa: Nemajú na tom svoj podiel aj tí, čo nelegálnych migrantov vítajú na hraniciach a bez vedomia či schválenia úradov im umožňujú ísť ďalej?

23. 2. 2016
Počul som nejakú ženu chváliť sa tým, ako úspešne sa vyrovnala s rozpadom partnerského vzťahu (s „priateľom“). Isto, niečo také si vyžaduje veľkú silu a vôľu. No omnoho cennejšie je udržanie vzťahu a jeho posvätenie manželským sľubom. Skutočnými vzormi sú ľudia žijúci v stabilnom celoživotnom manželstve.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Sme dnešní.
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.