- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. marca 2016

Slovo na nedeľu (7)

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale najmä z tej, ktorú daruje.
(Blahoslavená Matka Tereza)
Pomáhať a rozdávať sa. Byť tým, o ktorom povedia: je taký láskavý, dokáže rozdávať lásku každému navôkol... 
Človek sa stáva veľkým vtedy, keď pochopí, že je tu pre druhého. Našou úlohou je byť nápomocní vždy a každému. Nerobiť rozdiely medzi ľuďmi, každého prijať takého, akým je. Nechcieť človeku ubližovať, ponižovať ho, ale pomáhať, odpúšťať a robiť to nezištne, bez nároku na odmenu.

Čím viacej lásky rozdáš, tým viac ju môžeš prijať. Človek, ktorý nie je schopný šíriť lásku, je plný sebectva. A do takéhoto tela sa žiadna ďalšia láska už nezmestí. Len pomocou lásky od blížneho svojho môžeme sa stať lepšími. Len cudzia láska nás môže priblížiť k Bohu. Iba keď milujeme, môžeme byť milovaní!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (6)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.