- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. augusta 2016

Slovo na nedeľu (30)

On odplatí každému podľa jeho skutkov.
(Rim 2, 6)
Aká práca – taká pláca. Za dobrú prácu si zaslúžime dobrú a spravodlivú odmenu. Toto pravidlo platí v našom živote už od nepamäti. Zvykli sme si na to a považujeme za samozrejmé, že to platí pre všetkých rovnako.
Samozrejme, mnohokrát sme svedkami takých prípadov, keď za dobrú prácu nedostaneme očakávanú odmenu. Alebo – za zle vykonanú prácu dostaneme to, čo si vôbec nezaslúžime. Aj v týchto prípadoch – posúdení práce a jej odmeny – sme svedkami rôznych subjektívnych deformácii. Z týchto krívd potom vzniká u mnohých ľudí zatrpknutie a pocit nedocenenia a oklamania...

Našťastie u Boha sa nemusíme obávať jeho „subjektivizmu“. Máme absolútnu istotu, že On dokáže posúdiť všetky naše skutky – našu celoživotnú prácu, spravodlivo a pravdivo. Boh sa nedá nejako „obmäkčiť“, alebo „prekabátiť“. Na neho sme naozaj veľmi krátki! A to je aj naša nádej. Budeme spravodlivo posúdení a odmenení. Každému sa dá to, čo si svojou prácou – skutkami zaslúži. Úplnú istotu pri našom posúdení nám dáva apoštol Pavol, keď o niekoľko veršov ďalej píše: „Veď Boh nikomu nenadŕža“ (Rim 2, 11). Toto je naša nádej a istota!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (29)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.