- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. septembra 2016

Kresťanský realizmus

Vlado Gregor
Náš zakladateľ a vzor Ježiš Kristus nás neustále upozorňuje, že sa nemáme prispôsobovať tomuto svetu a že svet je v moci Zlého. Dokonca hovorí, že neprosí za tento svet, ale za tých, ktorých mu Boh dal. Je to v rozpore s tým stále modernejším humanizmom a stále "právnejšími" ľudskými právami.
Často sa hovorí o čistej a nečistej, prípadne o špinavej a menej špinavej politike. Problém je v tom, že ak nemáme mocenské a finančné páky, nepresadíme ani dobré veci. My sa iste máme snažiť byť čo najviac nepoškvrnení od tohto sveta, ale nemôžeme nevidieť, že tento svet funguje na poškvrnených princípoch. Ak to nechceme chápať a vidieť, vždy budeme len slepí vodcovia slepých.

Ak sa chceme angažovať v rámci tohto sveta, mocensky a politicky presadzovať svoje ciele a svojich ľudí, nemôžeme sa správať a tváriť ako anjeli nebeskí. Ani si nemôžeme myslieť, a ešte tým aj druhým balamutiť hlavu, že vďaka našej statočnosti a ušľachtilosti začne všetkým padať z nebies manna nebeská, a či ľudovejšie povedané pečené holuby každému do huby.
Môžeme bojovať za stále spravodlivejší život, ale nemôžeme prestať vnímať, že existujú aj limity, povinnosti, zodpovednosť a reálne nebezpečenstvá, ktoré z nich vyplývajú. My nemôžeme tvrdiť, že je jedno, v čo veríme, a nesmieme klásť do jednej roviny Korán a Bibliu, pretože svätá kniha moslimov nie je porovnateľná ani len so Starým zákonom. Náš Boh je totiž Bohom otázok a nie hotových odpovedí a na rozdiel od Alaha nás učí pýtať sa, protestovať a rozmýšľať.
Najkratšia cesta, ako zničiť nielen kresťanskú, ale aj celosvetovú civilizáciu, je prestať sa pýtať, prestať hľadať jasne definované opory našej nádeje, nádeje postavenej na reálnych a životných princípoch, nádeje rešpektujúcej maximálnu úctu k cene jednotlivého človeka. Ale samozrejme tiež nádeje s jasným pohľadom na bezcennosť mnohých naničhodníkov a na škodlivosť nimi hlásaných utópií a fantázií!
Je asi nevyhnutné povedať jednoznačne, že kresťanstvo sa zrýchľujúcim tempom dostáva, pre snahu prispôsobiť sa akejsi znovu neoverenej a stále krachujúcejšej modernite, do stavu morálneho bezvedomia. Je možné, že nás z neho preberie až ten nekompromisný, na nič sa nepýtajúci a o ničom nediskutujúci islam. Denne sa modlím zato, aby to stálo čo najmenej nevinných, ba dokonca celkom zbytočných obetí a aby nás aj menšie more krvi dostatočne obmylo a priviedlo k reálnemu pohľadu na život a svet naokolo. Pretože neustále opakujem a vystríham, aby sme verili nielen v to, že Kristus je Boh a či súčasť Božej podstaty, ale verme aj v to, čo je trochu ľahšie pochopiť, že bol aj najväčším realistom v celých ľudských dejinách.
K ZDRAVÉMU ROZUMU NÁM PÁN BOH POMÁHAJ!
Vlado Gregor
::
Prečítajte si: Raj na zemi nebude

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.